Statistický informační systém Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Seznam dostupných tabulek pro rok 2023/2024

Tabulka B1.1.1 - Mateřské školy – školy, třídy, děti, z toho dívky – podle území
Tabulka B1.1.2 - Mateřské školy – školy, třídy, děti, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka B1.10.1 - Mateřské školy – školy, třídy, děti, z toho dívky – celkem a ve speciálních třídách – podle území
Tabulka B1.10.2 - Mateřské školy – školy, třídy, děti, z toho dívky – celkem a ve speciálních třídách – podle zřizovatele
Tabulka B1.12 - Mateřské školy – školy, třídy, děti, z toho dívky – podle území – vyučovací jazyk polský
Tabulka B1.13.1 - Mateřské školy – školy, třídy, děti, z toho dívky – podle rozlišení školy a území
Tabulka B1.13.2 - Mateřské školy – školy, třídy, děti, z toho dívky – podle rozlišení školy a zřizovatele
Tabulka B1.14.1 - Mateřské školy – žádosti o přijetí do MŠ – podle území
Tabulka B1.14.2 - Mateřské školy – žádosti o přijetí do MŠ – podle zřizovatele
Tabulka B1.17.1 - Mateřské školy – děti se SVP, nadané a děti s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle území
Tabulka B1.17.2 - Mateřské školy – děti se SVP, nadané a děti s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka B1.18.1 - Zápisy k předškolnímu vzdělávání v MŠ – zapisované děti podle výsledku zápisu, z toho dívky – podle území
Tabulka B1.18.2 - Zápisy k předškolnímu vzdělávání v MŠ – zapisované děti podle výsledku zápisu, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka B1.19.1 - Zápisy k předškolnímu vzdělávání v MŠ – zapisované děti podle věku – podle území a výsledku zápisu
Tabulka B1.19.1a - Zápisy k předškolnímu vzdělávání v MŠ – zapisované dívky podle věku – podle území a výsledku zápisu
Tabulka B1.19.2 - Zápisy k předškolnímu vzdělávání v MŠ – zapisované děti podle věku – podle zřizovatele a výsledku zápisu
Tabulka B1.19.2a - Zápisy k předškolnímu vzdělávání v MŠ – zapisované dívky podle věku – podle území a výsledku zápisu
Tabulka B1.1a - Mateřské školy, zřizovatel MŠMT – školy, třídy, děti, z toho dívky – podle území
Tabulka B1.1b - Mateřské školy, zřizovatel obec – školy, třídy, děti, z toho dívky – podle území
Tabulka B1.1c - Mateřské školy, zřizovatel kraj – školy, třídy, děti, z toho dívky – podle území
Tabulka B1.1d - Mateřské školy, zřizovatel jiný resort – školy, třídy, děti, z toho dívky – podle území
Tabulka B1.1e - Mateřské školy, zřizovatel privátní sektor – školy, třídy, děti, z toho dívky – podle území
Tabulka B1.1f - Mateřské školy, zřizovatel církev – školy, třídy, děti, z toho dívky – podle území
Tabulka B1.2.1 - Mateřské školy – děti se ZP podle formy integrace, z toho dívky – podle území
Tabulka B1.2.1.1 - Mateřské školy – děti se ZP podle formy integrace ve školách běžných, z toho dívky – podle území
Tabulka B1.2.1.2 - Mateřské školy – děti se ZP podle formy integrace ve školách běžných, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka B1.2.2 - Mateřské školy – děti se ZP podle formy integrace, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka B1.2.2.1 - Mateřské školy – děti se ZP podle formy integrace ve školách pouze pro SVP, z toho dívky – podle území
Tabulka B1.2.2.2 - Mateřské školy – děti se ZP podle formy integrace ve školách pouze pro SVP, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka B1.20.1 - Mateřské školy – věková struktura nově nastoupivších dětí – podle území
Tabulka B1.20.1a - Mateřské školy – věková struktura nově nastoupivších dívek – podle území
Tabulka B1.20.2 - Mateřské školy – věková struktura nově nastoupivších dětí – podle zřizovatele
Tabulka B1.20.2a - Mateřské školy – věková struktura nově nastoupivších dívek – podle zřizovatele
Tabulka B1.3.1 - Mateřské školy – děti se ZP podle druhu postižení, z toho dívky – podle území a formy integrace
Tabulka B1.3.1.1 - Mateřské školy – děti se ZP podle druhu postižení ve školách běžných, z toho dívky – podle území a formy integrace
Tabulka B1.3.1.2 - Mateřské školy – děti se ZP podle druhu postižení ve školách běžných, z toho dívky – podle zřizovatele a formy integrace
Tabulka B1.3.2 - Mateřské školy – děti se ZP podle druhu postižení, z toho dívky – podle zřizovatele a formy integrace
Tabulka B1.3.2.1 - Mateřské školy – děti se ZP podle druhu postižení ve školách pouze pro SVP, z toho dívky – podle území a formy integrace
Tabulka B1.3.2.2 - Mateřské školy – děti se ZP podle druhu postižení ve školách pouze pro SVP, z toho dívky – podle zřizovatele a formy integrace
Tabulka B1.4.1 - Mateřské školy – věková struktura dětí – podle území
Tabulka B1.4.1a - Mateřské školy – věková struktura dívek – podle území
Tabulka B1.4.2 - Mateřské školy – věková struktura dětí – podle zřizovatele
Tabulka B1.4.2a - Mateřské školy – věková struktura dívek – podle zřizovatele
Tabulka B1.5.1 - Mateřské školy – děti podle státního občanství – podle území
Tabulka B1.5.1a - Mateřské školy – dívky podle státního občanství – podle území
Tabulka B1.5.2 - Mateřské školy – děti podle státního občanství – podle zřizovatele
Tabulka B1.5.2a - Mateřské školy – dívky podle státního občanství – podle zřizovatele
Tabulka B1.6 - Mateřské školy – děti, z toho dívky, cizinci podle druhu pobytu – podle státního občanství
Tabulka B1.7.1 - Mateřské školy – zotavovací pobyty a plavecké kurzy – za školní rok 2022/23 – podle území
Tabulka B1.7.2 - Mateřské školy – zotavovací pobyty a plavecké kurzy – za školní rok 2022/23 – podle zřizovatele
Tabulka B1.8.1 - Mateřské školy – učitelé (počet, přepočtení na plně zaměstnané, v adaptačním období), z toho ženy – podle území
Tabulka B1.8.2 - Mateřské školy – učitelé (počet, přepočtení na plně zaměstnané, v adaptačním období), z toho ženy – podle zřizovatele
Tabulka B1.9.1 - Mateřské školy – školy, třídy, děti podle druhu provozu, děti vzděl. podle § 34 odst. 10 a § 34b škol. zákona – podle území
Tabulka B1.9.2 - Mateřské školy – školy, třídy, děti podle druhu provozu, děti vzděl. podle § 34 odst. 10 a § 34b škol. zákona – podle zřizovatele
Tabulka B2.1.1 - Přípravné třídy ZŠ – školy, třídy, děti, z toho dívky – podle území
Tabulka B2.1.2 - Přípravné třídy ZŠ – školy, třídy, děti, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka B2.2.1 - Přípravné třídy ZŠ – učitelé (počet, přepočtení na plně zaměstnané, v adaptačním období), z toho ženy – podle území
Tabulka B2.2.2 - Přípravné třídy ZŠ – učitelé (počet, přepočtení na plně zaměstnané, v adaptačním období), z toho ženy – podle zřizovatele
Tabulka B2.3.1 - Přípravné třídy ZŠ – věková struktura dětí – podle území
Tabulka B2.3.1a - Přípravné třídy ZŠ – věková struktura dívek – podle území
Tabulka B2.3.2 - Přípravné třídy ZŠ – věková struktura dětí – podle zřizovatele
Tabulka B2.3.2a - Přípravné třídy ZŠ – věková struktura dívek – podle zřizovatele
Tabulka B2.4.1 - Přípravné třídy ZŠ, přípravný stupeň ZŠ speciální – děti podle státního občanství – podle území
Tabulka B2.4.1a - Přípravné třídy ZŠ, přípravný stupeň ZŠ speciální – dívky podle státního občanství – podle území
Tabulka B2.4.2 - Přípravné třídy ZŠ, přípravný stupeň ZŠ speciální – děti podle státního občanství – podle zřizovatele
Tabulka B2.4.2a - Přípravné třídy ZŠ, přípravný stupeň ZŠ speciální – dívky podle státního občanství – podle zřizovatele
Tabulka B2.5 - Přípravné třídy ZŠ, přípravný stupeň ZŠ speciální – děti, z toho dívky, cizinci podle druhu pobytu – podle státního občanství
Tabulka B2.6.1 - Přípravné třídy ZŠ – děti se SVP a děti s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle území
Tabulka B2.6.2 - Přípravné třídy ZŠ – děti se SVP a děti s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka B3.1.1 - Přípravný stupeň ZŠ speciální – školy, třídy, děti, z toho dívky, z celku nově zařazené děti – podle území
Tabulka B3.1.2 - Přípravný stupeň ZŠ speciální – školy, třídy, děti, z toho dívky, z celku nově zařazené děti – podle zřizovatele
Tabulka B3.2.1 - Přípravný stupeň ZŠ speciální – děti se ZP podle druhu postižení, z toho dívky – podle území
Tabulka B3.2.2 - Přípravný stupeň ZŠ speciální – děti se ZP podle druhu postižení, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka B3.3.1 - Přípravný stupeň ZŠ speciální – učitelé (počet, přepočtení na plně zaměstnané, v adaptačním období), z toho ženy – podle území
Tabulka B3.3.2 - Přípravný stupeň ZŠ speciální – učitelé (počet, přepočtení na plně zaměstnané, v adaptačním opbdobí), z toho ženy – podle zřizovatele
Tabulka B3.4.1 - Přípravný stupeň ZŠ speciální – věková struktura dětí – podle území
Tabulka B3.4.1a - Přípravný stupeň ZŠ speciální – věková struktura dívek – podle území
Tabulka B3.4.2 - Přípravný stupeň ZŠ speciální – věková struktura dětí – podle zřizovatele
Tabulka B3.4.2a - Přípravný stupeň ZŠ speciální – věková struktura dívek – podle zřizovatele
Tabulka B3.5.1 - Přípravný stupeň ZŠ speciální – děti se SVP a děti s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle území
Tabulka B3.5.2 - Přípravný stupeň ZŠ speciální – děti se SVP a děti s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka B4.1.1 - MŠ při zdravotnickém zařízení – školy, třídy, průměrné počty dětí za školní rok 2022/23, z toho dívky, děti k 30. 9. 2023, z toho dívky – podle území
Tabulka B4.1.2 - MŠ při zdravotnickém zařízení – školy, třídy, průměrné počty dětí za školní rok 2022/23, z toho dívky, děti k 30. 9. 2023, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka B4.2.1 - MŠ při zdravotnickém zařízení – děti podle státního občanství – podle území
Tabulka B4.2.1a - MŠ při zdravotnickém zařízení – dívky podle státního občanství – podle území
Tabulka B4.2.2 - MŠ při zdravotnickém zařízení – děti podle státního občanství – podle zřizovatele
Tabulka B4.2.2a - MŠ při zdravotnickém zařízení – dívky podle státního občanství – podle zřizovatele
Tabulka B4.3 - MŠ při zdravotnickém zařízení – děti, z toho dívky, cizinci podle druhu pobytu – podle státního občanství
Tabulka C1.1 - Základní vzdělávání – školy, třídy, žáci, z toho dívky – podle území
Tabulka C1.10 - Základní vzdělávání – žáci, z toho dívky, cizinci podle druhu pobytu – podle státního občanství
Tabulka C1.11 - Základní vzdělávání – učitelé (počet, přepočtení na plně zaměstnané, v adaptačním období), z toho ženy – podle území a stupně ZŠ
Tabulka C1.12 - Základní vzdělávání – učitelé (počet, přepočtení na plně zaměstnané, v adaptačním období), z toho ženy – podle zřizovatele a stupně ZŠ
Tabulka C1.13.1 - Základní vzdělávání – školy, žáci – podle oborů vzdělání a ročníků – podle území
Tabulka C1.13.1a - Základní vzdělávání – dívky – podle oborů vzdělání a ročníků – podle území
Tabulka C1.13.2 - Základní vzdělávání – školy, žáci – podle oborů vzdělání a ročníků – podle zřizovatele
Tabulka C1.13.2a - Základní vzdělávání – dívky – podle oborů vzdělání a ročníků – podle zřizovatele
Tabulka C1.14.1 - Základní vzdělávání – školy, třídy, žáci, z toho dívky – podle vyučovacího jazyka a území
Tabulka C1.14.2 - Základní vzdělávání – školy, třídy, žáci, z toho dívky – podle vyučovacího jazyka a zřizovatele
Tabulka C1.15.1 - Základní vzdělávání – žáci učící se cizí jazyk, z toho první cizí jazyk – podle území
Tabulka C1.15.1a - Základní vzdělávání – žáci učící se cizím jazykům jako nepovinnému předmětu – podle území
Tabulka C1.15.2 - Základní vzdělávání – žáci učící se cizím jazykům celkem, z toho první cizí jazyk – podle zřizovatele
Tabulka C1.15.2a - Základní vzdělávání – žáci učící se cizím jazykům jako nepovinnému předmětu – podle zřizovatele
Tabulka C1.16.1 - Základní vzdělávání – žáci plnící školní docházku podle § 38 školského zákona (vzděl. v zahraničí nebo v zahr. škole v ČR) v jednotlivých ročnících – podle území
Tabulka C1.16.1a - Základní vzdělávání – žáci plnící školní docházku podle § 38 školského zákona (vzděl. v zahraničí nebo v zahr. škole v ČR) v jednotlivých ročnících – podle zřizovatele
Tabulka C1.16.2 - Základní vzdělávání – žáci plnící školní docházku podle § 41 školského zákona (individuální vzdělávání) v jednotlivých ročnících – podle území
Tabulka C1.16.2a - Základní vzdělávání – žáci plnící školní docházku podle § 41 školského zákona (individuální vzdělávání) v jednotlivých ročnících – podle zřizovatele
Tabulka C1.17.1 - Základní vzdělávání – žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v ZŠ ve školním roce 2022/23, z toho dívky – podle ročníků a území
Tabulka C1.17.2 - Základní vzdělávání – žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v ZŠ ve školním roce 2022/23, z toho dívky – podle ročníků a zřizovatele
Tabulka C1.18.1 - Základní vzdělávání – žáci, kteří přešli do SŠ, žáci 1. ročníku s dodatečným odkladem povinné školní docházky ve školním roce 2022/23, z toho dívky – podle území
Tabulka C1.18.2 - Základní vzdělávání – žáci, kteří přešli do SŠ, žáci 1. ročníku s dodatečným odkladem povinné školní docházky ve školním roce 2022/23, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka C1.19.1 - Základní vzdělávání – zotavovací pobyty, lyžařské kurzy, plavecké kurzy – za školní rok 2022/23 – podle území
Tabulka C1.19.2 - Základní vzdělávání – zotavovací pobyty, lyžařské kurzy, plavecké kurzy – za školní rok 2022/23 – podle zřizovatele
Tabulka C1.2 - Základní vzdělávání – školy, třídy, žáci, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka C1.20.1 - Základní vzdělávání – školy, žáci opakující ročník po ročnících – podle území
Tabulka C1.20.1a - Základní vzdělávání – dívky opakující ročník po ročnících – podle území
Tabulka C1.20.2 - Základní vzdělávání – školy, žáci opakující ročník po ročnících – podle zřizovatele
Tabulka C1.20.2a - Základní vzdělávání – dívky opakující ročník po ročnících – podle zřizovatele
Tabulka C1.21.1 - Základní vzdělávání – školy, žáci převedení do vyššího ročníku – podle území
Tabulka C1.21.1a - Základní vzdělávání – dívky převedené do vyššího ročníku – podle území
Tabulka C1.21.2 - Základní vzdělávání – školy, žáci převedení do vyššího ročníku – podle zřizovatele
Tabulka C1.21.2a - Základní vzdělávání – dívky převedené do vyššího ročníku – podle zřizovatele
Tabulka C1.22.1 - Základní vzdělávání – nově přijatí do 1. ročníků, z toho dívky – podle věku – podle území
Tabulka C1.22.2 - Základní vzdělávání – nově přijatí do 1. ročníků, z toho dívky – podle věku – podle zřizovatele
Tabulka C1.23.1 - Základní vzdělávání – školy, žáci s náhradním způsobem vzdělávání (vzdělávání podle § 50 odst. 3 školského zákona) podle ročníků – podle území
Tabulka C1.23.1a - Základní vzdělávání – dívky s náhradním způsobem vzdělávání (vzdělávání podle § 50 odst. 3 školského zákona) podle ročníků – podle území
Tabulka C1.23.2 - Základní vzdělávání – školy, žáci s náhradním způsobem vzdělávání (vzdělávání podle § 50 odst. 3 školského zákona) podle ročníků – podle zřizovatele
Tabulka C1.23.2a - Základní vzdělávání – dívky s náhradním způsobem vzdělávání (vzdělávání podle § 50 odst. 3 školského zákona) podle ročníků – podle zřizovatele
Tabulka C1.24.1 - Základní vzdělávání – kurzy pro získání základního vzdělání, vykonané zkoušky – podle území a formy vzdělávání
Tabulka C1.24.2 - Základní vzdělávání – kurzy pro získání základního vzdělání, vykonané zkoušky – podle zřizovatele a formy vzdělávání
Tabulka C1.25.1 - Zahájení povinné školní docházky v ZŠ – školy, zapisované děti podle výsledku zápisu, z toho dívky – podle organizace vyučování, území
Tabulka C1.25.2 - Zahájení povinné školní docházky v ZŠ – školy, zapisované děti podle výsledku zápisu, z toho dívky – podle organizace vyučování, zřizovatele
Tabulka C1.28.1 - Zahájení povinné školní docházky v ZŠ – zapisované děti podle věku – podle území a výsledku zápisu
Tabulka C1.28.1a - Zahájení povinné školní docházky v ZŠ – zapisované dívky podle věku – podle území a výsledku zápisu
Tabulka C1.28.2 - Zahájení povinné školní docházky v ZŠ – zapisované děti podle věku – podle zřizovatele a výsledku zápisu
Tabulka C1.28.2a - Zahájení povinné školní docházky v ZŠ – zapisované dívky podle věku – podle zřizovatele a výsledku zápisu
Tabulka C1.29.1 - Základní vzdělávání – žáci s individuálními vzdělávacími plány podle ročníků, z toho dívky – podle území
Tabulka C1.29.2 - Základní vzdělávání – žáci s individuálními vzdělávacími plány podle ročníků, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka C1.2a - Základní vzdělávání, zřizovatel MŠMT – školy, třídy, žáci, z toho dívky – podle území
Tabulka C1.2b - Základní vzdělávání, zřizovatel obec – školy, třídy, žáci, z toho dívky – podle území
Tabulka C1.2c - Základní vzdělávání, zřizovatel kraj – školy, třídy, žáci, z toho dívky – podle území
Tabulka C1.2e - Základní vzdělávání, zřizovatel privátní sektor – školy, třídy, žáci, z toho dívky – podle území
Tabulka C1.2f - Základní vzdělávání, zřizovatel církev – školy, třídy, žáci, z toho dívky – podle území
Tabulka C1.3.1 - Základní vzdělávání – třídy v ročnících – podle území
Tabulka C1.3.2 - Základní vzdělávání – třídy v ročnících – podle zřizovatele
Tabulka C1.30.1 - Základní vzdělávání – žáci v běžných třídách podle převažujícího stupně podpůrných opatření, z toho dívky – podle území
Tabulka C1.30.2 - Základní vzdělávání – žáci v běžných třídách podle převažujícího stupně podpůrných opatření, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka C1.31.1 - Základní vzdělávání – žáci se SVP, nadaní a žáci s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle území
Tabulka C1.31.2 - Základní vzdělávání – žáci se SVP, nadaní a žáci s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka C1.32.1 - Základní vzdělávání – školy, žáci s výukou některých předmětů v cizím jazyce, z toho dívky – podle území a jazyka
Tabulka C1.32.2 - Základní vzdělávání – školy, žáci s výukou některých předmětů v cizím jazyce, z toho dívky – podle zřizovatele a jazyka
Tabulka C1.33.1 - Základní vzdělávání – skupiny pro jazykovou přípravu cizinců, žáci – podle území
Tabulka C1.33.2 - Základní vzdělávání – skupiny pro jazykovou přípravu cizinců, žáci – podle zřizovatele
Tabulka C1.4.1 - Základní vzdělávání – žáci v ročnících – podle území
Tabulka C1.4.1a - Základní vzdělávání – dívky v ročnících – podle území
Tabulka C1.4.2 - Základní vzdělávání – žáci v ročnících – podle zřizovatele
Tabulka C1.4.2a - Základní vzdělávání – dívky v ročnících – podle zřizovatele
Tabulka C1.5.1 - Základní vzdělávání – žáci ve věku povinné školní docházky – podle území
Tabulka C1.5.2 - Základní vzdělávání – žáci ve věku povinné školní docházky – podle zřizovatele
Tabulka C1.5a1 - Základní vzdělávání – žáci ve věku povinné školní docházky ve školách běžných – podle území
Tabulka C1.5a2 - Základní vzdělávání – žáci ve věku povinné školní docházky ve školách běžných – podle zřizovatele
Tabulka C1.5b1 - Základní vzdělávání – žáci ve věku povinné školní docházky ve školách pouze pro SVP – podle území
Tabulka C1.5b2 - Základní vzdělávání – žáci ve věku povinné školní docházky ve školách pouze pro SVP – podle zřizovatele
Tabulka C1.6.1 - Základní vzdělávání – žáci se ZP podle formy integrace, z toho dívky – podle území
Tabulka C1.6.1.1 - Základní vzdělávání – žáci se ZP podle formy integrace ve školách běžných, z toho dívky – podle území
Tabulka C1.6.1.2 - Základní vzdělávání – žáci se ZP podle formy integrace ve školách běžných, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka C1.6.2 - Základní vzdělávání – žáci se ZP podle formy integrace, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka C1.6.2.1 - Základní vzdělávání – žáci se ZP podle formy integrace ve školách pouze pro SVP, z toho dívky – podle území
Tabulka C1.6.2.2 - Základní vzdělávání – žáci se ZP podle formy integrace ve školách pouze pro SVP, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka C1.7.1 - Základní vzdělávání – žáci se ZP podle druhu postižení, z toho dívky – podle území a formy integrace
Tabulka C1.7.1.1 - Základní vzdělávání – žáci se ZP podle druhu postižení ve školách běžných, z toho dívky – podle území a formy integrace
Tabulka C1.7.1.2 - Základní vzdělávání – žáci se ZP podle druhu postižení ve školách běžných, z toho dívky – podle zřizovatele a formy integrace
Tabulka C1.7.2 - Základní vzdělávání – žáci se ZP podle druhu postižení, z toho dívky – podle zřizovatele a formy integrace
Tabulka C1.7.2.1 - Základní vzdělávání – žáci se ZP podle druhu postižení ve školách pouze pro SVP, z toho dívky – podle území a formy integrace
Tabulka C1.7.2.2 - Základní vzdělávání – žáci se ZP podle druhu postižení ve školách pouze pro SVP, z toho dívky – podle zřizovatele a formy integrace
Tabulka C1.8.1 - Základní vzdělávání – věková struktura žáků – podle území
Tabulka C1.8.1a - Základní vzdělávání – věková struktura dívek – podle území
Tabulka C1.8.2 - Základní vzdělávání – věková struktura žáků – podle zřizovatele
Tabulka C1.8.2a - Základní vzdělávání – věková struktura dívek – podle zřizovatele
Tabulka C1.9.1 - Základní vzdělávání – žáci podle státního občanství – podle území
Tabulka C1.9.1a - Základní vzdělávání – dívky podle státního občanství – podle území
Tabulka C1.9.2 - Základní vzdělávání – žáci podle státního občanství – podle zřizovatele
Tabulka C1.9.2a - Základní vzdělávání – dívky podle státního občanství – podle zřizovatele
Tabulka C3.1.1 - ZŠ při zdravotnickém zařízení – školy, třídy, průměrné počty žáků za školní rok 2022/23, z toho dívky, žáci k 30. 9. 2023, z toho dívky – podle území a stupně ZŠ
Tabulka C3.1.2 - ZŠ při zdravotnickém zařízení – školy, třídy, průměrné počty žáků za školní rok 2022/23, z toho dívky, žáci k 30. 9. 2023, z toho dívky – podle zřizovatele a stupně ZŠ
Tabulka C3.2.1 - ZŠ při zdravotnickém zařízení – žáci podle státního občanství – podle území
Tabulka C3.2.1a - ZŠ při zdravotnickém zařízení – dívky podle státního občanství – podle území
Tabulka C3.2.2 - ZŠ při zdravotnickém zařízení – žáci podle státního občanství – podle zřizovatele
Tabulka C3.2.2a - ZŠ při zdravotnickém zařízení – dívky podle státního občanství – podle zřizovatele
Tabulka C3.3 - ZŠ při zdravotnickém zařízení – žáci, z toho dívky, cizinci podle druhu pobytu – podle státního občanství
Tabulka D1.1 - Vzdělávání ve středních školách – žáci, nově přijatí, absolventi – fyzické osoby, z toho dívky – podle formy vzdělávání
Tabulka D1.1.1 - Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle druhu vzdělávání
Tabulka D1.1.10.1 - Vzdělávání ve středních školách – věková struktura žáků – podle formy vzdělávání a území
Tabulka D1.1.10.1a- Vzdělávání ve středních školách – věková struktura dívek – podle formy vzdělávání a území
Tabulka D1.1.10.2 - Vzdělávání ve středních školách – věková struktura žáků – podle formy vzdělávání a zřizovatele
Tabulka D1.1.10.2a- Vzdělávání ve středních školách – věková struktura dívek – podle formy vzdělávání a zřizovatele
Tabulka D1.1.11.1 - Vzdělávání ve středních školách – žáci podle státního občanství – podle území
Tabulka D1.1.11.1a- Vzdělávání ve středních školách – dívky podle státního občanství – podle území
Tabulka D1.1.11.2 - Vzdělávání ve středních školách – žáci podle státního občanství – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.11.2a- Vzdělávání ve středních školách – dívky podle státního občanství – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.12 - Vzdělávání ve středních školách – žáci, z toho dívky, cizinci podle druhu pobytu – podle státního občanství
Tabulka D1.1.13.1 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci převedení do vyššího ročníku – podle území
Tabulka D1.1.13.1a- Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – dívky převedené do vyššího ročníku – podle území
Tabulka D1.1.13.2 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci převedení do vyššího ročníku – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.13.2a- Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – dívky převedené do vyššího ročníku – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.14.1 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci opakující daný ročník podle ročníků – podle území
Tabulka D1.1.14.1a- Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – dívky opakující daný ročník podle ročníků – podle území
Tabulka D1.1.14.2 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci opakující daný ročník podle ročníků – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.14.2a- Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – dívky opakující daný ročník podle ročníků – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.15.1 - Vzdělávání ve středních školách – zotavovací pobyty, lyžařské kurzy – za školní rok 2022/23 – podle území
Tabulka D1.1.15.2 - Vzdělávání ve středních školách – zotavovací pobyty, lyžařské kurzy – za školní rok 2022/23 – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.16.1 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci s individuálními vzdělávacími plány podle druhu a délky vzdělávání – podle území
Tabulka D1.1.16.1a- Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – dívky s individuálními vzdělávacími plány podle druhu a délky vzdělávání – podle území
Tabulka D1.1.16.2 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci s individuálními vzdělávacími plány podle druhu a délky vzdělávání – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.16.2a- Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – dívky s individuálními vzdělávacími plány podle druhu a délky vzdělávání – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.17.1 - Vzdělávání ve středních školách – učitelé (počet, přepočtení na plně zaměstnané, v adaptačním období), z toho ženy – podle území
Tabulka D1.1.17.2 - Vzdělávání ve středních školách – učitelé (počet, přepočtení na plně zaměstnané, v adaptačním období), z toho ženy – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.18.1 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – nově přijatí žáci, věková struktura – podle druhu vzdělávání
Tabulka D1.1.18.2 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – nově přijatí žáci, věková struktura – podle území
Tabulka D1.1.18.3 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – nově přijatí žáci, věková struktura – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.19.1 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – nově přijatí žáci podle předchozího působiště – podle druhu vzdělávání
Tabulka D1.1.19.2 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – nově přijatí žáci podle předchozího působiště – podle území
Tabulka D1.1.19.3 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – nově přijatí žáci podle předchozího působiště – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.2 - Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle území
Tabulka D1.1.23 - Rekvalifikační studium v oborech vzdělání – účastníci podle věku, z toho ženy – podle území
Tabulka D1.1.27 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – třídy v ročníku – podle oborů vzdělání
Tabulka D1.1.28 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – třídy v ročníku – podle druhu vzdělávání
Tabulka D1.1.29.1 - Vzdělávání ve středních školách – žáci plnící školní docházku podle § 38 školského zákona v jednotlivých ročnících – podle území
Tabulka D1.1.29.1a- Vzdělávání ve středních školách – žáci plnící školní docházku podle § 38 školského zákona v jednotlivých ročnících – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.29.2 - Vzdělávání ve středních školách – žáci plnící školní docházku podle § 41 školského zákona (individuální vzdělávání) v jednotlivých ročnících – podle území
Tabulka D1.1.29.2a- Vzdělávání ve středních školách – žáci plnící školní docházku podle § 41 školského zákona (individuální vzdělávání) v jednotlivých ročnících – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.3 - Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.30 - Vzdělávání na středních školách – další absolventi a ukončivší vzdělávání ve školním roce 2022/23 – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka D1.1.30a - Vzdělávání na středních školách – další absolventi a ukončivší vzdělávání ve školním roce 2022/23 – podle oborů vzdělání
Tabulka D1.1.32.1 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci se SVP, nadaní a žáci s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle území
Tabulka D1.1.32.2 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci se SVP, nadaní a žáci s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.4 - Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka D1.1.5 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle vyučovacího jazyka oboru a území
Tabulka D1.1.6 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle vyučovacího jazyka oboru a oboru vzdělání
Tabulka D1.1.7.1 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci učící se cizí jazyk – podle území
Tabulka D1.1.7.2 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci učící se cizí jazyk – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.8.1 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle formy integrace, z toho dívky – podle území
Tabulka D1.1.8.1.1- Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle formy integrace ve školách běžných, z toho dívky – podle území
Tabulka D1.1.8.1.2- Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle formy integrace ve školách běžných, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.8.2 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle formy integrace, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.8.2.1- Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle formy integrace ve školách pouze pro SVP, z toho dívky – podle území
Tabulka D1.1.8.2.2- Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle formy integrace ve školách pouze pro SVP, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka D1.1.9.1 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle druhu postižení, z toho dívky – podle formy integrace a území
Tabulka D1.1.9.1.1- Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle druhu postižení ve školách běžných, z toho dívky – podle formy integrace a území
Tabulka D1.1.9.1.2- Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle druhu postižení ve školách běžných, z toho dívky – podle formy integrace a zřizovatele
Tabulka D1.1.9.2 - Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle druhu postižení, z toho dívky – podle formy integrace a zřizovatele
Tabulka D1.1.9.2.1- Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle druhu postižení ve školách pouze pro SVP, z toho dívky – podle formy integrace a území
Tabulka D1.1.9.2.2- Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle druhu postižení ve školách pouze pro SVP, z toho dívky – podle formy integrace a zřizovatele
Tabulka D1.2.1 - Obory gymnázií – školy, třídy, žáci, z toho dívky – podle stupně vzdělávání
Tabulka D1.2.11 - Obory gymnázií, denní forma vzdělávání – třídy v ročníku – podle délky vzdělávání a území
Tabulka D1.2.12 - Obory gymnázií, denní forma vzdělávání – třídy v ročníku – podle délky vzdělávání a zřizovatele
Tabulka D1.2.2 - Obory gymnázií – školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle území
Tabulka D1.2.3 - Obory gymnázií – školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle zřizovatele
Tabulka D1.2.4.1 - Obory gymnázií – žáci, nově přijatí, absolventi – podle formy a délky vzdělávání
Tabulka D1.2.4.2 - Obory gymnázií – dívky, nově přijaté, absolventky – podle formy a délky vzdělávání
Tabulka D1.2.5.1 - Obory gymnázií – žáci, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle délky vzdělávání a území
Tabulka D1.2.5.2 - Obory gymnázií běžných – žáci, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle délky vzdělávání a území
Tabulka D1.2.5.3 - Obory gymnázií pouze pro SVP – žáci, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle délky vzdělávání a území
Tabulka D1.2.6 - Obory gymnázií – žáci, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle délky vzdělávání a zřizovatele
Tabulka D1.3.1 - Obory odborného vzdělání SŠ bez oborů nástavbového studia – školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle formy a druhu vzdělávání
Tabulka D1.3.10 - Obory odborného vzdělání SŠ bez oborů nástavbového studia, denní forma vzdělávání – třídy v ročníku – podle druhu vzdělávání a území
Tabulka D1.3.11 - Obory odborného vzdělání SŠ bez oborů nástavbového studia, denní forma vzdělávání – třídy v ročníku – podle druhu vzdělávání a zřizovatele
Tabulka D1.3.2 - Obory odborného vzdělání SŠ bez oborů nástavbového studia – školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle druhu vzdělávání a území
Tabulka D1.3.3 - Obory odborného vzdělání SŠ bez oborů nástavbového studia – školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi dle formy vzdělávání – podle druhu vzdělávání a zřizovatele
Tabulka D1.3.4 - Obory odborného vzdělání SŠ bez oborů nástavbového studia, denní forma vzdělávání – žáci po ročnících, nově přijatí, absolventi – podle druhu vzdělávání
Tabulka D1.3.5 - Obory odborného vzdělání SŠ bez oborů nástavbového studia, ostatní formy vzdělávání – žáci po ročnících, nově přijatí, absolventi – podle druhu vzdělávání
Tabulka D1.3.6 - Obory odborného vzdělání SŠ bez oborů nástavbového studia – žáci, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle druhu vzdělávání a území
Tabulka D1.3.7 - Obory odborného vzdělání SŠ bez oborů nástavbového studia – žáci, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle druhu vzdělávání a zřizovatele
Tabulka D1.4.1 - Obory nástavbového studia – školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle území
Tabulka D1.4.2 - Obory nástavbového studia – školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle zřizovatele
Tabulka D1.4.3 - Obory nástavbového studia – žáci, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle území
Tabulka D1.4.4 - Obory nástavbového studia – žáci, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle zřizovatele
Tabulka D1.4.5 - Obory nástavbového studia – žáci, nově přijatí, absolventi – podle formy vzdělávání
Tabulka D1.4.6 - Obory nástavbového studia, denní forma vzdělávání – třídy v ročníku – podle území
Tabulka D1.4.7 - Obory nástavbového studia, denní forma vzdělávání – třídy v ročníku – podle zřizovatele
Tabulka D1.5.1.1 - Střediska praktického vyučování – střediska, žáci – podle území
Tabulka D1.5.1.2 - Střediska praktického vyučování – střediska, žáci – podle zřizovatele
Tabulka D1.5.2.1 - Střediska praktického vyučování – evidenční počet pracovníků – podle území
Tabulka D1.5.2.2 - Střediska praktického vyučování – evidenční počet pracovníků – podle zřizovatele
Tabulka D1.5.3.1 - Střediska praktického vyučování – žáci, z toho dívky – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka D1.5.3.2 - Střediska praktického vyučování – žáci, z toho dívky – podle oborů vzdělání
Tabulka D2.1.1 - Vzdělávání ve středních školách – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle formy a druhu vzdělávání
Tabulka D2.1.1a - Vzdělávání ve středních školách – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle území
Tabulka D2.1.2 - Vzdělávání ve středních školách – dívky, nově přijaté, absolventky – podle formy a druhu vzdělávání
Tabulka D2.1.3 - Vzdělávání ve středních školách – školy, žáci, z toho dívky – podle druhu vzdělávání a území
Tabulka D2.1.4 - Vzdělávání ve středních školách – školy, žáci, z toho dívky – podle druhu vzdělávání a zřizovatele
Tabulka D2.1.5.1 - Vzdělávání ve středních školách z hlediska vstupů na SŠ, denní forma vzdělávání – žáci v ročnících – podle druhu a délky vzdělávání
Tabulka D2.1.5.2 - Vzdělávání ve středních školách z hlediska vstupů na SŠ, ostatní formy vzdělávání – žáci v ročnících – podle druhu a délky vzdělávání
Tabulka D2.1.7.1 - Vzdělávání na středních školách – věková struktura žáků – podle formy a druhu vzdělávání
Tabulka D2.1.7.2 - Vzdělávání na středních školách – věková struktura žáků – podle formy vzdělávání a území
Tabulka D2.1.7.3 - Vzdělávání na středních školách – věková struktura žáků – podle formy vzdělávání a zřizovatele
Tabulka D2.1.8.1 - Vzdělávání na středních školách – věková struktura dívek – podle formy a druhu vzdělávání
Tabulka D2.1.8.2 - Vzdělávání na středních školách – věková struktura dívek – podle území
Tabulka D2.1.8.3 - Vzdělávání na středních školách – věková struktura dívek – podle zřizovatele
Tabulka D2.2.1 - Střední vzdělávání, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka D2.2.10 - Nástavbové studium, ostatní formy vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka D2.2.10a - Nástavbové studium, ostatní formy vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka D2.2.11 - Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka D2.2.11a - Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka D2.2.12 - Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem, ostatní formy vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka D2.2.12a - Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem, ostatní formy vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka D2.2.13 - Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka D2.2.13a - Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka D2.2.14 - Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, ostatní formy vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka D2.2.14a - Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, ostatní formy vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka D2.2.1a - Střední vzdělávání, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka D2.2.2 - Střední vzdělávání, ostatní formy vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka D2.2.2a - Střední vzdělávání, ostatní formy vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka D2.2.3 - Střední vzdělávání s výučním listem, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka D2.2.3a - Střední vzdělávání s výučním listem, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka D2.2.4 - Střední vzdělávání s výučním listem, ostatní formy vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka D2.2.4a - Střední vzdělávání s výučním listem, ostatní formy vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka D2.2.5 - Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – všeobecné, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka D2.2.6 - Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – všeobecné, ostatní formy vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka D2.2.7 - Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – odborné, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka D2.2.7a - Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – odborné, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka D2.2.8 - Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – odborné, ostatní formy vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka D2.2.8a - Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – odborné, ostatní formy vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka D2.2.9 - Nástavbové studium, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka D2.2.9a - Nástavbové studium, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka DK1 - Vzdělávání v konzervatořích – školy, žáci, z toho dívky – podle stupně a formy vzdělávání
Tabulka DK10.1 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – žáci nově přijatí podle předchozího působiště – podle délky vzdělávání
Tabulka DK10.2 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – žáci nově přijatí podle předchozího působiště – podle území
Tabulka DK10.3 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – žáci nově přijatí podle předchozího působiště – podle zřizovatele
Tabulka DK11.1 - Vzdělávání v konzervatořích – žáci podle státního občanství, z toho dívky – podle území
Tabulka DK11.2 - Vzdělávání v konzervatořích – žáci podle státního občanství, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka DK12 - Vzdělávání v konzervatořích – žáci, z toho dívky, cizinci podle druhu pobytu – podle státního občanství
Tabulka DK13.1 - Vzdělávání v konzervatořích – zotavovací pobyty, lyžařské kurzy – za školní rok 2022/23 – podle území
Tabulka DK13.2 - Vzdělávání v konzervatořích – zotavovací pobyty, lyžařské kurzy – za školní rok 2022/23 – podle zřizovatele
Tabulka DK16.1 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – individuální vzdělávací plány podle délky vzdělávání, z toho dívky – podle území
Tabulka DK16.2 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – individuální vzdělávací plány podle délky vzdělávání, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka DK17 - Vzdělávání v konzervatořích – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání
Tabulka DK18.1 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle formy integrace, z toho dívky – podle území
Tabulka DK18.2 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle formy integrace, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka DK19.1 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle druhu postižení, z toho dívky – podle formy integrace a území
Tabulka DK19.2 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – žáci se ZP podle druhu postižení, z toho dívky – podle formy integrace a zřizovatele
Tabulka DK2 - Vzdělávání v konzervatořích – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle délky a formy vzdělávání – podle území
Tabulka DK20.1 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – žáci učící se cizí jazyk – podle území
Tabulka DK20.2 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – žáci učící se cizí jazyk – podle zřizovatele
Tabulka DK21 - Vzdělávání v konzervatořích – žáci plnící povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona v jednotlivých ročnících – podle území
Tabulka DK22 - Vzdělávání v konzervatořích – další absolventi a ukončivší vzdělávání ve školním roce 2022/23 – podle oborů vzdělání
Tabulka DK24.1 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – žáci se SVP, nadaní a žáci s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle území
Tabulka DK24.2 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – žáci se SVP, nadaní a žáci s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka DK3 - Vzdělávání v konzervatořích – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle délky a formy vzdělávání – podle zřizovatele
Tabulka DK4a - Vzdělávání v konzervatořích – žáci, nově přijatí, absolventi – fyzické osoby, z toho dívky – podle formy vzdělávání
Tabulka DK4b - Vzdělávání v konzervatořích – žáci, nově přijatí, absolventi – podle formy a délky vzdělávání
Tabulka DK5 - Vzdělávání v konzervatořích – žáci, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle délky vzdělávání a území
Tabulka DK6 - Vzdělávání v konzervatořích – žáci, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle délky vzdělávání a zřizovatele
Tabulka DK7.1 - Vzdělávání v konzervatořích – věková struktura žáků – podle formy vzdělávání
Tabulka DK7.1a - Vzdělávání v konzervatořích – věková struktura dívek – podle formy vzdělávání
Tabulka DK7.2 - Vzdělávání v konzervatořích – věková struktura žáků – podle území
Tabulka DK7.2a - Vzdělávání v konzervatořích – věková struktura dívek – podle území
Tabulka DK7.3 - Vzdělávání v konzervatořích – věková struktura žáků – podle zřizovatele
Tabulka DK7.3a - Vzdělávání v konzervatořích – věková struktura dívek – podle zřizovatele
Tabulka DK8.1 - Vzdělávání v konzervatořích – učitelé (počet, přepočtení na plně zaměstnané, v adaptačním období), z toho ženy – podle území
Tabulka DK8.2 - Vzdělávání v konzervatořích – učitelé (počet, přepočtení na plně zaměstnané, v adaptačním období), z toho ženy – podle zřizovatele
Tabulka DK9.1 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – věková struktura nově přijatých žáků – podle délky vzdělávání
Tabulka DK9.2 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – věková struktura nově přijatých žáků – podle území
Tabulka DK9.3 - Vzdělávání v konzervatořích, denní forma vzdělávání – věková struktura nově přijatých žáků – podle zřizovatele
Tabulka E1 - VOŠ – studenti, nově přijatí, absolventi – fyzické osoby, z toho ženy – podle formy vzdělávání
Tabulka E1.1 - VOŠ – školy, studijní skupiny, studenti, nově přijatí, absolventi – podle formy vzdělávání
Tabulka E1.2.1 - VOŠ – školy, studijní skupiny, studenti, nově přijatí, absolventi – podle území
Tabulka E1.2.2 - VOŠ – školy, studijní skupiny, studenti, nově přijatí, absolventi – podle zřizovatele
Tabulka E1.3.1 - VOŠ – studenti, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle délky vzdělávání
Tabulka E1.3.2 - VOŠ – studenti, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle území
Tabulka E1.3.3 - VOŠ – studenti, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání – podle zřizovatele
Tabulka E1.5 - VOŠ – další absolventi a ukončivší vzdělávání ve školním roce 2022/23, z toho ženy – podle skupin oborů vzdělání
Tabulka E1.5a - VOŠ – další absolventi a ukončivší vzdělávání ve školním roce 2022/23, z toho ženy – podle oborů vzdělání
Tabulka E2.1.1 - VOŠ, denní forma vzdělávání – studenti učící se cizí jazyk – podle území
Tabulka E2.1.2 - VOŠ, denní forma vzdělávání – studenti učící se cizí jazyk – podle zřizovatele
Tabulka E2.10.1 - VOŠ, denní forma vzdělávání – studenti se ZP podle druhu postižení, z toho ženy – podle formy integrace a území
Tabulka E2.10.2 - VOŠ, denní forma vzdělávání – studenti se ZP podle druhu postižení, z toho ženy – podle formy integrace a zřizovatele
Tabulka E2.12.1 - VOŠ, denní forma vzdělávání – studenti se SVP, nadaní a studenti s přiznaným PO s kódem NFN, z toho ženy – podle území
Tabulka E2.12.2 - VOŠ, denní forma vzdělávání – studenti se SVP, nadaní a studenti s přiznaným PO s kódem NFN, z toho ženy – podle zřizovatele
Tabulka E2.2.1 - VOŠ, denní forma vzdělávání – studenti nově přijatí do 1. ročníku, z toho ženy – věková struktura – podle území
Tabulka E2.2.2 - VOŠ, denní forma vzdělávání – studenti nově přijatí do 1. ročníku, z toho ženy – věková struktura – podle zřizovatele
Tabulka E2.3.1 - VOŠ, denní forma vzdělávání – studenti nově přijatí do 1. ročníku podle předchozího působiště, z toho ženy – podle území
Tabulka E2.3.2 - VOŠ, denní forma vzdělávání – studenti nově přijatí do 1. ročníku podle předchozího působiště, z toho ženy – podle zřizovatele
Tabulka E2.4 - VOŠ – školy, studenti, nově přijatí, absolventi – podle formy vzdělávání a skupin oborů vzdělání
Tabulka E2.4a - VOŠ – školy, studenti, nově přijatí, absolventi – podle formy vzdělávání a oborů vzdělání
Tabulka E2.5 - VOŠ – věková struktura studentů – podle formy vzdělávání a území
Tabulka E2.5a - VOŠ – věková struktura žen – podle formy vzdělávání a území
Tabulka E2.6.1 - VOŠ, denní forma vzdělávání – individuální vzdělávací plány, z toho ženy – podle území
Tabulka E2.6.2 - VOŠ, denní forma vzdělávání – individuální vzdělávací plány, z toho ženy – podle zřizovatele
Tabulka E2.7.1 - VOŠ – studenti podle státního občanství, z toho ženy – podle území
Tabulka E2.7.2 - VOŠ – studenti podle státního občanství, z toho ženy – podle zřizovatele
Tabulka E2.8 - VOŠ – studenti, z toho ženy, cizinci podle druhu pobytu – podle státního občanství
Tabulka E2.9.1 - VOŠ, denní forma vzdělávání – studenti se ZP podle formy integrace, z toho ženy – podle území
Tabulka E2.9.2 - VOŠ, denní forma vzdělávání – studenti se ZP podle formy integrace, z toho ženy – podle zřizovatele
Tabulka E3.1.1 - VOŠ – učitelé (počet, přepočtení na plně zaměstnané, v adaptačním období), z toho ženy – podle území
Tabulka E3.1.2 - VOŠ – učitelé (počet, přepočtení na plně zaměstnané, v adaptačním období), z toho ženy – podle zřizovatele
Tabulka H1.1.1 - Zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy – počet zařízení, prostorové podmínky, děti a mládež – podle zařízení a území
Tabulka H1.1.2 - Zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy – počet zařízení, prostorové podmínky, děti a mládež – podle zařízení a zřizovatele
Tabulka H1.2.1 - Zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy – děti a mládež podle věku – podle zařízení a území
Tabulka H1.2.2 - Zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy – děti a mládež podle věku – podle zařízení a zřizovatele
Tabulka H1.3 - Zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy – děti a mládež se ZP podle druhu postižení – podle zařízení, věku dětí a zřizovatele
Tabulka H1.4 - Zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy – děti a mládež se ZP podle druhu postižení – podle věku dětí a území
Tabulka H1.6.1 - Zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy – odborní pracovníci (fyz. osoby), z toho ženy, z celku pracovníci se spec. ped. vzděl. – podle území a zařízení
Tabulka H1.6.2 - Zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy – odborní pracovníci (fyz. osoby), z toho ženy, z celku pracovníci se spec. ped. vzděl. – podle zřizovatele a zařízení
Tabulka H1.7.1 - Zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy – odborní pracovníci (přepočtení na plně zaměstnané) – podle území a zařízení
Tabulka H1.7.2 - Zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy – odborní pracovníci (přepočtení na plně zaměstnané) – podle zřizovatele a zařízení
Tabulka H1.9.1 - Zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy – děti se SVP, s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle území a zařízení
Tabulka H1.9.2 - Zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy – děti se SVP, s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle zřizovatele a zařízení
Tabulka H2.1.1.1 - Dětské domovy – počet zařízení, prostorové podmínky, skupiny – podle území
Tabulka H2.1.1.2 - Dětské domovy – počet zařízení, prostorové podmínky, skupiny – podle zřizovatele
Tabulka H2.1.2.1 - Dětské domovy – počet dětí a mládeže – podle území
Tabulka H2.1.2.2 - Dětské domovy – počet dětí a mládeže – podle zřizovatele
Tabulka H2.1.3.1 - Dětské domovy – příchody dětí a mládeže – podle území
Tabulka H2.1.3.1a - Dětské domovy – odchody dětí a mládeže – podle území
Tabulka H2.1.3.2 - Dětské domovy – příchody dětí a mládeže – podle zřizovatele
Tabulka H2.1.3.2a - Dětské domovy – odchody dětí a mládeže – podle zřizovatele
Tabulka H2.1.4.1 - Dětské domovy – odborní pracovníci (fyzické osoby), z toho ženy, z celku pracovníci se speciálním pedagogickým vzděláním – podle území
Tabulka H2.1.4.2 - Dětské domovy – odborní pracovníci (fyzické osoby), z toho ženy, z celku pracovníci se speciálním pedagogickým vzděláním – podle zřizovatele
Tabulka H2.1.5.1 - Dětské domovy – odborní pracovníci (přepočtení na plně zaměstnané) – podle území
Tabulka H2.1.5.2 - Dětské domovy – odborní pracovníci (přepočtení na plně zaměstnané) – podle zřizovatele
Tabulka H2.2.1.1 - Diagnostické ústavy – počet zařízení, prostorové podmínky, skupiny, děti a mládež – podle území
Tabulka H2.2.1.2 - Diagnostické ústavy – počet zařízení, prostorové podmínky, skupiny, děti a mládež – podle zřizovatele
Tabulka H2.2.2.1 - Diagnostické ústavy – děti a mládež podle školní docházky – podle území
Tabulka H2.2.2.2 - Diagnostické ústavy – děti a mládež podle školní docházky – podle zřizovatele
Tabulka H2.2.3.1 - Diagnostické ústavy – příchody a rozmisťování dětí a mládeže – podle území
Tabulka H2.2.3.2 - Diagnostické ústavy – příchody a rozmisťování dětí a mládeže – podle zřizovatele
Tabulka H2.2.4.1 - Diagnostické ústavy – odborní pracovníci (fyzické osoby), z toho ženy, z celku se speciálním pedagogickým vzděláním – podle území
Tabulka H2.2.4.2 - Diagnostické ústavy – odborní pracovníci (fyzické osoby), z toho ženy, z celku se speciálním pedagogickým vzděláním – podle zřizovatele
Tabulka H2.2.5.1 - Diagnostické ústavy – odborní pracovníci (přepočtení na plně zaměstnané) – podle území
Tabulka H2.2.5.2 - Diagnostické ústavy – odborní pracovníci (přepočtení na plně zaměstnané) – podle zřizovatele
Tabulka H2.3.1.1 - Dětské domovy se školou – počet zařízení, prostorové podmínky, skupiny, děti a mládež – podle území
Tabulka H2.3.1.2 - Dětské domovy se školou – počet zařízení, prostorové podmínky, skupiny, děti a mládež – podle zřizovatele
Tabulka H2.3.2.1 - Dětské domovy se školou – příchody dětí a mládeže – podle území
Tabulka H2.3.2.1a - Dětské domovy se školou – odchody dětí a mládeže – podle území
Tabulka H2.3.2.2 - Dětské domovy se školou – příchody dětí a mládeže – podle zřizovatele
Tabulka H2.3.2.2a - Dětské domovy se školou – odchody dětí a mládeže – podle zřizovatele
Tabulka H2.3.3.1 - Dětské domovy se školou – odborní pracovníci (fyzické osoby), z toho ženy, z celku se speciálním pedagogickým vzděláním – podle území
Tabulka H2.3.3.2 - Dětské domovy se školou – odborní pracovníci (fyzické osoby), z toho ženy, z celku se speciálním pedagogickým vzděláním – podle zřizovatele
Tabulka H2.3.4.1 - Dětské domovy se školou – odborní pracovníci (přepočtení na plně zaměstnané) – podle území
Tabulka H2.3.4.2 - Dětské domovy se školou – odborní pracovníci (přepočtení na plně zaměstnané) – podle zřizovatele
Tabulka H2.4.1.1 - Výchovné ústavy – počet zařízení, prostorové podmínky, skupiny, děti a mládež – podle území
Tabulka H2.4.1.2 - Výchovné ústavy – počet zařízení, prostorové podmínky, skupiny, děti a mládež – podle zřizovatele
Tabulka H2.4.2.1 - Výchovné ústavy – příchody a odchody dětí a mládeže – podle území
Tabulka H2.4.2.2 - Výchovné ústavy – příchody a odchody dětí a mládeže – podle zřizovatele
Tabulka H2.4.3.1 - Výchovné ústavy – odborní pracovníci (fyzické osoby), z toho ženy, z celku se speciálním pedagogickým vzděláním – podle území
Tabulka H2.4.3.2 - Výchovné ústavy – odborní pracovníci (fyzické osoby), z toho ženy, z celku se speciálním pedagogickým vzděláním – podle zřizovatele
Tabulka H2.4.4.1 - Výchovné ústavy – odborní pracovníci (přepočtení na plně zaměstnané) – podle území
Tabulka H2.4.4.2 - Výchovné ústavy – odborní pracovníci (přepočtení na plně zaměstnané) – podle zřizovatele
Tabulka I1.1 - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče, podle převažujícího závěru vyšetření – podle území
Tabulka I1.1a - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče (mateřské školy), podle převažujícího závěru vyšetření – podle území a formy integrace
Tabulka I1.1b - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče (přípravné třídy ZŠ), podle převažujícího závěru vyšetření – podle území
Tabulka I1.1c - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče (přípravný stupeň ZŠ speciální), podle převažujícího závěru vyšetření – podle území
Tabulka I1.1d - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče (základní školy), podle převažujícího závěru vyšetření – podle území a formy integrace
Tabulka I1.1e - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče (střední školy), podle převažujícího závěru vyšetření – podle území a formy integrace
Tabulka I1.1f - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče (konzervatoře), podle převažujícího závěru vyšetření – podle území a formy integrace
Tabulka I1.1g - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče (vyšší odborné školy), podle převažujícího závěru vyšetření – podle území a formy integrace
Tabulka I1.1h - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče (rodiny, školsky nezařazení), podle převažujícího závěru vyšetření – podle území
Tabulka I1.2 - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče, podle typu péče a převažujícího důvodu příchodu – podle území
Tabulka I1.2a - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče, podle typu péče a převažujícího důvodu příchodu (mateřské školy) – podle území a formy integrace
Tabulka I1.2b - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče, podle typu péče a převažujícího důvodu příchodu (přípravné třídy ZŠ) – podle území
Tabulka I1.2c - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče, podle typu péče a převažujícího důvodu příchodu (přípravný stupeň ZŠ speciální) – podle území
Tabulka I1.2d - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče, podle typu péče a převažujícího důvodu příchodu (základní školy) – podle území a formy integrace
Tabulka I1.2e - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče, podle typu péče a převažujícího důvodu příchodu (střední školy) – podle území a formy integrace
Tabulka I1.2f - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče, podle typu péče a převažujícího důvodu příchodu (konzervatoře) – podle území a formy integrace
Tabulka I1.2g - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče, podle typu péče a převažujícího důvodu příchodu (VOŠ) – podle území a formy integrace
Tabulka I1.2h - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla poskytnuta péče, podle typu péče a převažujícího důvodu příchodu (rodiny, školsky nezařazení) – podle území
Tabulka I1.3 - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP – dle území
Tabulka I1.3a - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (mateřské školy) – dle území a formy integrace
Tabulka I1.3b - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (přípravné třídy ZŠ) – dle území
Tabulka I1.3c - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (přípravný stupeň ZŠ speciální) – dle území
Tabulka I1.3d - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (základní školy) – dle území a formy integrace
Tabulka I1.3e - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (střední školy) – dle území a formy integrace
Tabulka I1.3f - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (konzervatoře) – dle území a formy integrace
Tabulka I1.3g - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (vyšší odborné školy) – dle území a formy integrace
Tabulka I1.3h - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (školská zařízení) – dle území
Tabulka I1.4.1 - Pedagogicko-psychologické poradny – poradny, odloučená pracoviště – dle území
Tabulka I1.4.2 - Pedagogicko-psychologické poradny – poradny, odloučená pracoviště – dle zřizovatele
Tabulka I1.5.1 - Pedagogicko-psychologické poradny – činnosti – podle území
Tabulka I1.5.2 - Pedagogicko-psychologické poradny – ostatní činnosti – podle území
Tabulka I1.5.3 - Pedagogicko-psychologické poradny – skupinové činnosti – podle území
Tabulka I1.7 - Pedagogicko-psychologické poradny – odborní pracovníci (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtení na plně zaměstnané) – podle území
Tabulka I1.8 - Pedagogicko-psychologické poradny – klienti, kterým bylo vydáno doporučení k úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání pro žáky se SVP – podle území
Tabulka I2.1 - Speciálně pedagogická centra při školách, z toho při školách pouze pro SVP – centra, klienti – podle území
Tabulka I2.1a.1 - Speciálně pedagogická centra při školách, z toho při školách pouze pro SVP – klienti – běžné třídy – podle druhu školy a území
Tabulka I2.1a.2 - Speciálně pedagogická centra při školách, z toho při školách pouze pro SVP – klienti – speciální školy a třídy – podle druhu školy a území
Tabulka I2.1a.3 - Speciálně pedagogická centra při školách, z toho při školách pouze pro SVP – klienti – rodiny, školsky nezařazení – podle území
Tabulka I2.2 - Samostatná speciálně pedagogická centra – centra, klienti – podle území
Tabulka I2.2a.1 - Samostatná speciálně pedagogická centra – klienti – běžné třídy – podle druhu školy a území
Tabulka I2.2a.2 - Samostatná speciálně pedagogická centra – klienti – speciální školy a třídy – podle druhu školy a území
Tabulka I2.2a.3 - Samostatná speciálně pedagogická centra – klienti – rodiny, školsky nezařazení – podle území
Tabulka I2.3 - Speciálně pedagogická centra – odborní pracovníci (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtení na plně zaměstnané) – podle území
Tabulka I2.4 - Speciálně pedagogická centra – činnosti – podle území a místa péče
Tabulka I2.5 - Speciálně pedagogická centra – ostatní odborné činnosti – podle území
Tabulka I2.6 - Speciálně pedagogická centra – klienti, kterým bylo vydáno doporučení k úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání pro žáky se SVP – podle území
Tabulka I2.6a - Speciálně pedagogická centra – klienti, kterým bylo vydáno doporučení k úpravě podmínek konání maturitní zkoušky (pro žáky se SVP) – podle území a formy integrace
Tabulka I2.6b - Speciálně pedagogická centra – klienti, kterým bylo vydáno doporučení k úpravě podmínek konání závěrečné zkoušky v SŠ (pro žáky se SVP) – podle území a formy integrace
Tabulka I2.6c - Speciálně pedagogická centra – klienti, kterým bylo vydáno doporučení k úpravě podmínek konání absolutoria (pro žáky se SVP) – podle území a formy integrace
Tabulka I2.6d - Speciálně pedagogická centra – klienti, kterým bylo vydáno doporučení k úpravě podmínek konání přijímacího řízení (pro žáky se SVP) – podle území a formy integrace
Tabulka I2.7 - Speciálně pedagogická centra – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP – dle území
Tabulka I2.7a - Speciálně pedagogická centra – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (mateřské školy) – dle území a formy integrace
Tabulka I2.7b - Speciálně pedagogická centra – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (přípravné třídy ZŠ) – dle území
Tabulka I2.7c - Speciálně pedagogická centra – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (přípravný stupeň ZŠ speciální) – dle území
Tabulka I2.7d - Speciálně pedagogická centra – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (základní školy) – dle území a formy integrace
Tabulka I2.7e - Speciálně pedagogická centra – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (střední školy) – dle území a formy integrace
Tabulka I2.7f - Speciálně pedagogická centra – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (konzervatoře) – dle území a formy integrace
Tabulka I2.7g - Speciálně pedagogická centra – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (vyšší odborné školy) – dle území a formy integrace
Tabulka I2.7h - Speciálně pedagogická centra – klienti, kterým byla vydána doporučení pro vzdělávání žáků se SVP (školská zařízení) – dle území
Tabulka I3.1.1 - Střediska výchovné péče – klienti podle druhu škol (péče celkem) – podle území
Tabulka I3.1.2 - Střediska výchovné péče – klienti podle druhu škol (péče ambulantní) – podle území
Tabulka I3.1.3 - Střediska výchovné péče – klienti podle druhu škol (péče internátní) – podle území
Tabulka I3.1.4 - Střediska výchovné péče – klienti podle druhu škol (celodenní péče) – podle území
Tabulka I3.2 - Střediska výchovné péče – klienti podle iniciátorů a důvodů příchodu – podle druhu péče a území
Tabulka I3.3.1 - Střediska výchovné péče – aktivity podle oddělení – podle území
Tabulka I3.3.2 - Střediska výchovné péče – ostatní aktivity podle oddělení – podle území
Tabulka I3.3.3 - Střediska výchovné péče – terénní služby – podle území
Tabulka I3.4 - Střediska výchovné péče – odborní pracovníci (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtení na plně zaměstané) – podle území
Tabulka I3.5 - Střediska výchovné péče – prostorové podmínky, formy poskytované péče – podle území
Tabulka J1.1 - Zařízení školního stravování bez náhradního stravování – počet – podle území
Tabulka J1.2.1 - Zařízení škol. stravování bez náhradního stravování – zapsaní stravovaní (děti, žáci, studenti, ostatní pravidelně stravovaní) – podle území
Tabulka J1.2.2 - Zařízení škol. stravování bez náhradního stravování – zapsaní stravovaní – podle území a odběru jídla (jen oběda)
Tabulka J1.2.3 - Zařízení škol. stravování bez náhradního stravování – zapsaní stravovaní – podle území a odběru jídla (oběda a doplň. jídla)
Tabulka J1.2.4 - Zařízení škol. stravování bez náhradního stravování – zapsaní stravovaní – podle území a odběru jídla (jen doplň. jídla)
Tabulka J1.2.5 - Zařízení škol. stravování bez náhradního stravování – zapsaní stravovaní – podle území a odběru jídla (celodenního stravování)
Tabulka J1.3 - Zařízení školního stravování – zapsaní stravovaní (děti, žáci, studenti, ostatní pravidelně stravovaní) – podle funkce stravovacího zařízení a náhradní stravování
Tabulka J1.3a - Výdejny dovážející stravu ze zařízení zapsaného do rejstříku – zapsaní stravovaní (děti, žáci, studenti, ostatní pravidelně stravovaní) – podle území
Tabulka J1.3b - Školní jídelny (vyvařovny s výdejnou) – zapsaní stravovaní (děti, žáci, studenti, ostatní pravidelně stravovaní) – podle území
Tabulka J1.3c - Výdejny dovážející stravu ze zařízení nezapsaného do rejstříku – zapsaní stravovaní (děti, žáci, studenti, ostatní pravidelně stravovaní) – podle území
Tabulka J1.3d - Náhradní stravování – zapsaní stravovaní (děti, žáci, studenti, ostatní pravidelně stravovaní) – podle území
Tabulka J1.3e - Vyvařovny – zapsaní stravovaní (děti, žáci, studenti, ostatní pravidelně stravovaní) – podle území
Tabulka J1.4.1 - Zařízení školního stravování bez náhradního stravování – zapsaní strávníci (děti, žáci, studenti) – podle zřizovatele školy, kterou strávníci navštěvují
Tabulka J1.4a - Zařízení školního stravování bez náhradního stravování – zapsaní strávníci (děti, žáci, studenti) – zřizovatel školy MŠMT – podle území
Tabulka J1.4b - Zařízení školního stravování bez náhradního stravování – zapsaní strávníci (děti, žáci, studenti) – zřizovatel školy obec – podle území
Tabulka J1.4c - Zařízení školního stravování bez náhradního stravování – zapsaní strávníci (děti, žáci, studenti) – zřizovatel školy kraj – podle území
Tabulka J1.4d - Zařízení školního stravování bez náhradního stravování – zapsaní strávníci (děti, žáci, studenti) – zřizovatel školy jiný resort – podle území
Tabulka J1.4e - Zařízení školního stravování bez náhradního stravování – zapsaní strávníci (děti, žáci, studenti) – zřizovatel školy privátní sektor – podle území
Tabulka J1.4f - Zařízení školního stravování bez náhradního stravování – zapsaní strávníci (děti, žáci, studenti) – zřizovatel školy církev – podle území
Tabulka J1.5 - Zařízení školního stravování – počet vydaných a uvařených jídel v tisících – podle území a funkce zařízení a náhradní stravování
Tabulka J1.5a - Zařízení školního stravování – počet vydaných jídel v měsíci říjnu 2023 – podle území a funkce zařízení a náhradní stravování
Tabulka J1.5b - Zařízení školního stravování – počet uvařených jídel v měsíci říjnu 2023 – podle území a funkce zařízení a náhradní stravování
Tabulka J1.6 - Zařízení školního stravování bez náhradního stravování – zaměstnanci (fyzické osoby, přepočtení na plně zaměstnané) – podle území
Tabulka J1.7 - Zařízení školního stravování bez náhradního stravování – počet zapsaných stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen – podle území a odběru jídla
Tabulka J2.1.1 - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže – počet, kapacita, odborní pracovníci – podle území
Tabulka J2.1.2 - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže – počet, kapacita, odborní pracovníci – podle zřizovatele
Tabulka J2.1a - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže, zřizovatel MŠMT – počet, kapacita, odborní pracovníci – podle území
Tabulka J2.1b - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže, zřizovatel obec – počet, kapacita, odborní pracovníci – podle území
Tabulka J2.1c - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže, zřizovatel kraj – počet, kapacita, odborní pracovníci – podle území
Tabulka J2.1d - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže, zřizovatel jiný resort – počet, kapacita, odborní pracovníci – podle území
Tabulka J2.1e - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže, zřizovatel privátní sektor – počet, kapacita, odborní pracovníci – podle území
Tabulka J2.1f - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže, zřizovatel církev – počet, kapacita, odborní pracovníci – podle území
Tabulka J2.2.1 - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů – podle území
Tabulka J2.2.2 - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů – podle zřizovatele
Tabulka J2.2a - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže, zřizovatel MŠMT – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů – podle území
Tabulka J2.2b - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže, zřizovatel obec – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů – podle území
Tabulka J2.2c - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže, zřizovatel kraj – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů – podle území
Tabulka J2.2d - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže, zřizovatel jiný resort – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů – podle území
Tabulka J2.2e - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže, zřizovatel privátní sektor – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů – podle území
Tabulka J2.2f - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže, zřizovatel církev – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů – podle území
Tabulka J2.3.1 - Školská ubytovací zařízení – internáty – počet, kapacita, odborní pracovníci – podle území
Tabulka J2.3.2 - Školská ubytovací zařízení – internáty – počet, kapacita, odborní pracovníci – podle zřizovatele
Tabulka J2.3a - Školská ubytovací zařízení – internáty, zřizovatel MŠMT – počet, kapacita, odborní pracovníci – podle území
Tabulka J2.3c - Školská ubytovací zařízení – internáty, zřizovatel kraj – počet, kapacita, odborní pracovníci – podle území
Tabulka J2.3e - Školská ubytovací zařízení – internáty, zřizovatel privátní sektor – počet, kapacita, odborní pracovníci – podle území
Tabulka J2.3f - Školská ubytovací zařízení – internáty, zřizovatel církev – počet, kapacita, odborní pracovníci – podle území
Tabulka J2.4.1 - Školská ubytovací zařízení – internáty – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů – podle území
Tabulka J2.4.2 - Školská ubytovací zařízení – internáty – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů – podle zřizovatele
Tabulka J2.4a - Školská ubytovací zařízení – internáty, zřizovatel MŠMT – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů – podle území
Tabulka J2.4c - Školská ubytovací zařízení – internáty, zřizovatel kraj – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů – podle území
Tabulka J2.4e - Školská ubytovací zařízení – internáty, zřizovatel privátní sektor – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů – podle území
Tabulka J2.4f - Školská ubytovací zařízení – internáty, zřizovatel církev – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů – podle území
Tabulka J2.5.1 - Školská ubytovací zařízení – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů se ZP podle postižení, z toho dívky – podle typu zařízení a území
Tabulka J2.5.2 - Školská ubytovací zařízení – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů se ZP podle postižení, z toho dívky – podle typu zařízení a zřizovatele
Tabulka J2.6.1 - Školská ubytovací zařízení – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů se ZP podle postižení – podle druhu školy, kterou navštěvují a podle území
Tabulka J2.6.1a - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů se ZP podle postižení – podle druhu školy, kterou navštěvují a podle území
Tabulka J2.6.1b - Školská ubytovací zařízení – internáty – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů se ZP podle postižení – podle druhu školy, kterou navštěvují a podle území
Tabulka J2.6.2 - Školská ubytovací zařízení – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů se ZP podle postižení – podle druhu školy, kterou navštěvují a podle zřizovatele
Tabulka J2.6.2a - Školská ubytovací zařízení – domovy mládeže – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů se ZP podle postižení – podle druhu školy, kterou navštěvují a podle zřizovatele
Tabulka J2.6.2b - Školská ubytovací zařízení – internáty – počet ubytovaných dětí, žáků, studentů se ZP podle postižení – podle druhu školy, kterou navštěvují a podle zřizovatele
Tabulka J2.8.1 - Školská ubytovací zařízení – ubytovaní se SVP a s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle typu zařízení a území
Tabulka J2.8.2 - Školská ubytovací zařízení – ubytovaní se SVP a s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle typu zařízení a zřizovatele
Tabulka J2.9.1 - Školská ubytovací zařízení – výchovné skupiny – podle typu zařízení a území
Tabulka J2.9.2 - Školská ubytovací zařízení – výchovné skupiny – podle typu zařízení a zřizovatele
Tabulka K1.1.1 - Školní družiny a kluby – družiny, oddělení, účastníci s pravidelnou denní docházkou – podle území
Tabulka K1.1.1a - Školní družiny a kluby – družiny, dívky s pravidelnou denní docházkou – podle území
Tabulka K1.1.2 - Školní družiny a kluby – družiny, oddělení, účastníci s pravidelnou denní docházkou – podle zřizovatele
Tabulka K1.1.2a - Školní družiny a kluby – družiny, dívky s pravidelnou denní docházkou – podle zřizovatele
Tabulka K1.1.3 - Školní družiny a kluby – kluby, účastníci (s pravidelnou docházkou, s pravidelnou denní docházkou) – podle území
Tabulka K1.1.3a - Školní družiny a kluby – kluby, dívky (s pravidelnou docházkou, s pravidelnou denní docházkou) – podle území
Tabulka K1.1.3b - Školní družiny a kluby – zájmové útvary školního klubu, účastníci, z toho plnící PŠD, z celku dívky – podle území
Tabulka K1.1.4 - Školní družiny a kluby – kluby, účastníci (s pravidelnou docházkou, s pravidelnou denní docházkou) – podle zřizovatele
Tabulka K1.1.4a - Školní družiny a kluby – kluby, dívky (s pravidelnou docházkou, s pravidelnou denní docházkou) – podle zřizovatele
Tabulka K1.1.4b - Školní družiny a kluby – zájmové útvary školního klubu, účastníci, z toho plnící PŠD, z celku dívky – podle zřizovatele
Tabulka K1.1a.1 - Školní družiny a kluby, zřizovatel MŠMT – družiny, oddělení, účastníci s pravidelnou denní docházkou – podle území
Tabulka K1.1a.2 - Školní družiny a kluby, zřizovatel MŠMT – kluby, účastníci (s pravidelnou docházkou, s pravidelnou denní docházkou) – podle území
Tabulka K1.1b.1 - Školní družiny a kluby, zřizovatel obec – družiny, oddělení, účastníci s pravidelnou denní docházkou – podle území
Tabulka K1.1b.2 - Školní družiny a kluby, zřizovatel obec – kluby, účastníci (s pravidelnou docházkou, s pravidelnou denní docházkou) – podle území
Tabulka K1.1c.1 - Školní družiny a kluby, zřizovatel kraj – družiny, oddělení, účastníci s pravidelnou denní docházkou – podle území
Tabulka K1.1c.2 - Školní družiny a kluby, zřizovatel kraj – kluby, účastníci (s pravidelnou docházkou, s pravidelnou denní docházkou) – podle území
Tabulka K1.1e.1 - Školní družiny a kluby, zřizovatel privátní sektor – družiny, oddělení, účastníci s pravidelnou denní docházkou – podle území
Tabulka K1.1e.2 - Školní družiny a kluby, zřizovatel privátní sektor – kluby, účastníci (s pravidelnou docházkou, s pravidelnou denní docházkou) – podle území
Tabulka K1.1f.1 - Školní družiny a kluby, zřizovatel církev – družiny, oddělení, účastníci s pravidelnou denní docházkou – podle území
Tabulka K1.1f.2 - Školní družiny a kluby, zřizovatel církev – kluby, účastníci (s pravidelnou docházkou, s pravidelnou denní docházkou) – podle území
Tabulka K1.4.1 - Školní družiny a kluby – pedagogičtí pracovníci (fyzické osoby, přepočtení na plně zaměstnané), z toho ženy – podle území
Tabulka K1.4.2 - Školní družiny a kluby – pedagogičtí pracovníci (fyzické osoby, přepočtení na plně zaměstnané), z toho ženy – podle zřizovatele
Tabulka K1.5.1 - Školní družiny a kluby – družiny, účastníci se ZP podle druhu postižení, z toho dívky – podle území
Tabulka K1.5.2 - Školní družiny a kluby – družiny, účastníci se ZP podle druhu postižení, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka K1.5.3 - Školní družiny a kluby – kluby, účastníci se ZP podle druhu postižení, z toho dívky– podle území
Tabulka K1.5.4 - Školní družiny a kluby – kluby, účastníci se ZP podle druhu postižení, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka K1.6.1 - Školní družiny a kluby – účastníci podle státního občanství – podle území
Tabulka K1.6.1a - Školní družiny a kluby – dívky podle státního občanství – podle území
Tabulka K1.6.2 - Školní družiny a kluby – účastníci podle státního občanství – podle zřizovatele
Tabulka K1.6.2a - Školní družiny a kluby – dívky podle státního občanství – podle zřizovatele
Tabulka K1.7 - Školní družiny a kluby – účastníci , z toho dívky, cizinci podle druhu pobytu – podle státního občanství
Tabulka K1.8.1 - Školní družiny a kluby – účastníci v běžných odděleních školní družiny podle převažujícího stupně podpůrných opatření, z toho dívky – podle území
Tabulka K1.8.2 - Školní družiny a kluby – účastníci v běžných odděleních školní družiny podle převažujícího stupně podpůrných opatření, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka K1.9.1 - Školní družiny a kluby – zapsaní účastníci se SVP, nadaní a s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle území
Tabulka K1.9.2 - Školní družiny a kluby – zapsaní účastníci se SVP, nadaní a s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle zřizovatele
Tabulka K2.1 - ZUŠ – školy, žáci, absolventi, žáci s přiznaným PO s kódem NFN, z celku dívky – podle území
Tabulka K2.2.1 - ZUŠ – školy, žáci, absolventi – podle území a základních oborů
Tabulka K2.2.2 - ZUŠ – školy, žáci, absolventi – podle zřizovatele
Tabulka K2.2a - ZUŠ, zřizovatel MŠMT – školy, žáci, absolventi – podle území a základních oborů
Tabulka K2.2b - ZUŠ, zřizovatel obec – školy, žáci, absolventi – podle území a základních oborů
Tabulka K2.2c - ZUŠ, zřizovatel kraj – školy, žáci, absolventi – podle území a základních oborů
Tabulka K2.2e - ZUŠ, zřizovatel privátní sektor – školy, žáci, absolventi – podle území a základních oborů
Tabulka K2.2f - ZUŠ, zřizovatel církev – školy, žáci, absolventi – podle území a základních oborů
Tabulka K2.3.1 - ZUŠ – studium dospělých podle základních oborů, absolventi – podle území
Tabulka K2.3.2 - ZUŠ – studium dospělých podle základních oborů, absolventi – podle zřizovatele
Tabulka K2.4 - ZUŠ I. stupeň přípravného a základního studia – žáci v ročnících, absolventi – podle území a základních oborů
Tabulka K2.5 - ZUŠ I. stupeň rozšířeného studia – žáci v ročnících, absolventi – podle území a základních oborů
Tabulka K2.6 - ZUŠ II. stupeň přípravného, základního a rozšířeného studia – žáci v ročnících, absolventi – podle území a základních oborů
Tabulka K2.8 - ZUŠ – evidenční počet učitelů (fyzické osoby, přepočtení na plně zaměstnané) – podle území
Tabulka K3.1.1 - Jazykové školy (s právem státní jazykové zkoušky) – školy, kurzy, žáci – podle území
Tabulka K3.1.2 - Jazykové školy (s právem státní jazykové zkoušky) – školy, kurzy, žáci – podle zřizovatele
Tabulka K3.10.1 - Jazykové školy (s právem státní jazykové zkoušky) – žáci, kteří složili SJZ ve školním roce 2022/23, cizinci, kteří konali zkoušku z českého jazyka – podle území
Tabulka K3.10.2 - Jazykové školy (s právem státní jazykové zkoušky) – žáci, kteří složili SJZ ve školním roce 2022/23, cizinci, kteří konali zkoušku z českého jazyka – podle zřizovatele
Tabulka K3.11 - Jazykové školy – kurzy, žáci – podle vyučovaného jazyka a kurzu
Tabulka K3.12.1 - Jazykové školy – evidenční počet pedagogických pracovníků (fyzické osoby, přepočtení na plně zaměstnané) – podle území
Tabulka K3.12.2 - Jazykové školy – evidenční počet pedagogických pracovníků (fyzické osoby, přepočtení na plně zaměstnané) – podle zřizovatele
Tabulka K3.2.1 - Jazykové školy – kurzy, žáci – základní jazykové kurzy podle vyučovaných jazyků – podle území
Tabulka K3.2.2 - Jazykové školy – kurzy, žáci – základní jazykové kurzy podle vyučovaných jazyků – podle zřizovatele
Tabulka K3.3.1 - Jazykové školy – kurzy, žáci – střední jazykové kurzy podle vyučovaných jazyků – podle území
Tabulka K3.3.2 - Jazykové školy – kurzy, žáci – střední jazykové kurzy podle vyučovaných jazyků – podle zřizovatele
Tabulka K3.4.1 - Jazykové školy – kurzy, žáci – přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám podle vyučovaných jazyků – podle území
Tabulka K3.4.2 - Jazykové školy – kurzy, žáci – přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám podle vyučovaných jazyků – podle zřizovatele
Tabulka K3.5.1 - Jazykové školy – kurzy, žáci – konverzační jazykové kurzy podle vyučovaných jazyků – podle území
Tabulka K3.5.2 - Jazykové školy – kurzy, žáci – konverzační jazykové kurzy podle vyučovaných jazyků – podle zřizovatele
Tabulka K3.6.1 - Jazykové školy – kurzy, žáci – speciální jazykové kurzy podle vyučovaných jazyků – podle území
Tabulka K3.6.2 - Jazykové školy – kurzy, žáci – speciální jazykové kurzy podle vyučovaných jazyků – podle zřizovatele
Tabulka K3.7.1 - Jazykové školy – kurzy, žáci – dálkové studium podle vyučovaných jazyků – podle území
Tabulka K3.7.2 - Jazykové školy – kurzy, žáci – dálkové studium podle vyučovaných jazyků – podle zřizovatele
Tabulka K3.8.1 - Jazykové školy – kurzy, žáci – jiné jazykové kurzy podle vyučovaných jazyků – podle území
Tabulka K3.8.2 - Jazykové školy – kurzy, žáci – jiné jazykové kurzy podle vyučovaných jazyků – podle zřizovatele
Tabulka K3.9.1 - Jazykové školy – žáci v jednoletých jazykových kurzech podle vyučovaných jazyků – podle území
Tabulka K3.9.2 - Jazykové školy – žáci v jednoletých jazykových kurzech podle vyučovaných jazyků – podle zřizovatele
Tabulka K4.1.1 - Střediska volného času – pravidelná činnost – počet středisek, zájmových útvarů a účastníků, z toho dívek a žen – podle území
Tabulka K4.1.2 - Střediska volného času – pravidelná činnost – počet středisek, zájmových útvarů a účastníků, z toho dívek a žen – podle zřizovatele
Tabulka K4.2.1 - Střediska volného času – příležitostné činnosti zájmového vzdělávání, další činnosti podle zaměření, soutěže MŠMT – podle území
Tabulka K4.2.2 - Střediska volného času – příležitostné činnosti zájmového vzdělávání, další činnosti podle zaměření, soutěže MŠMT – podle zřizovatele
Tabulka K4.3.1 - Střediska volného času – táborová a další činnost spojená s pobytem – podle území
Tabulka K4.3.2 - Střediska volného času – táborová a další činnost spojená s pobytem – podle zřizovatele
Tabulka K4.4.1 - Střediska volného času – pedagogičtí pracovníci – podle území
Tabulka K4.4.2 - Střediska volného času – pedagogičtí pracovníci – podle zřizovatele
Tabulka K4.6.1 - Střediska volného času – účastníci se SVP, nadaní a s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle území
Tabulka K4.6.2 - Střediska volného času – účastníci se SVP, nadaní a s přiznaným PO s kódem NFN, z toho dívky – podle zřizovatele