logo MŠMT Odbor školské statistiky a analýz
Počty účastníků krátkodobých studijních pobytů
rok:
stát:
program:
pohlaví

sumáře

vysoká škola
podrobnější členění
jan.hraba@msmt.cz