LOGO

Vyhodnocování výsledku přijímacího řízení

Uchazeč si podal přihlášku
Poplatek spojený s přijímacím řízením byl zaplacen nebo nebyl stanoven.

Ano Ne