LOGO

Vyhodnocování výsledku přijímacího řízení

Uchazeč se nedostavil k přijímacímu řízení

kód výsledku přijímacího řízení - 90

Zpět na začátek