LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Dotace na vzdělávací činnost VŠ ve statistice

V tomto projektu jsou zpracovány informace o dotacích na vzdělávací činnost přidělovaných veřejným vysokým školám ve vztahu k výsledkům této vzdělávací činnosti. Dotace určené na stipendia studentů doktorských studijních programů a dotace na ubytování studentů se do přímých nákladů na studium nezahrnují. Výsledkem by mělo být vyjádření výše těchto dotací připadajících na určitého absolventa a také míra efektivnosti využití těchto dotací.