LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

koeficient ekonomické náročnosti

Koeficient ekonomické náročnosti studijního programu jak název napovídá vyjadřuje ekonomickou náročnost studijního programu, ve kterém studium probíhá, a v součinu se základním normaticvem vyjadřoval celkovou finanční náročnost jednoho roku studenta v daném studijním programu. V současné době tento součin vyjadřuje podíl dotací na vzdělávací činnost počítaný podle počtu studentů.

Tento koeficient není stanovován každému akreditovanému studijnímu programu zvlášť, ale je přiřazen určité oborové skupině KKOV, do které je pak studijní program zařazen. Toto zařazení si navrhuje vysoká škola sama, neboť pracovníci ministerstva, kteří zařazení provádějí, nemohou kompetentně posoudit oborovou klasifikaci studijního programu třeba už jen pro to, že nemají dostatek informací o akreditovaném studijním programu. Pouhá znalost názvu studijního programu k jeh oborové klasifikaci opravdu nepostačuje. Jediným orgánem, který má v současné době potřebné odborné znalosti a zároveň i potřebné informace o akreditovaných studijních programech je akreditační komise a její sekretariát. Ta se však oborovou klasifikací studijních programů a jejich studijních oborů nezabývá.
Často se tedy stává, že studijní programy mající rozdílnou ekonomickou náročnost mají stejný koeficient ekonomické náročnosti, protože spadají do stejné skupiny KKOV, a naopak studijní programy s prakticky stejnou ekonomickou náročností mají rozdílný koeficient ekonomické náročnosti, protože jsou zařazeny do různých skupin KKOV. Tento fakt měl za následek mimo jiné to, že některé vysoké školy se snažily zařadit své studijní programy do oborové skupiny, která neodpovídala obsahu studijního programu, ale měla vyšší koeficient ekonomické náročnosti.