LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Přijímací řízení

Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole má vlastní sledování. Sledují se opět elementární data, tedy informace o každé přihlášce zvlášť. Do sledování je zahrnuto pouze přijímací řízení ke studiu, ke kterému stačí dosažení úplného středního vzdělání. Jedná se tedy o studia v bakalářských studijních programech a v nenavazujících (dlouhých) magisterských studijních programech. Sbírají se data o přihláškách jak občanů ČR, tak i cizinců, ale zpracování je možné pouze u občanů ČR. Pro zpracování je totiž bezpodmínečně nutný jednoznačný identifikátor uchazeče, který představuje rodné číslo, a které mají pouze občané ČR. Slovenská rodná čísla nelze použít, protože mohou být v kolizi s rodnými čísly přidělenými úřady České republiky. V okamžiku podání přihlášky nelze ošetřit, zda cizinec použil české rodné číslo, a vytvoření jiného jednoznačného identifikátoru v rámci přijímacího řízení není možné. Ten se cizincům přiděluje až v okamžiku zápisu do studia a jeho jednoznačnost se zajišťuje prostřednictvím SIMSu.