LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Vykazování výkonových dat vysokoškolského vzdělávání

Základním zdrojem informací o počtech studentů a absolventů je SIMS Sdružený informační systém matrik studentů. Tento systém slouží primárně pro předávání informací o studentech mezi jednotlivými vysokými školami a ministerstvem a také mezi jednotlivými vysokými školami navzájem. Vysoké školy mají tak možnost ověřit si historii svého studenta ve vysokoškolském vzdělávání a umožnit svým studentům seznámit se informacemi o něm vedenými, či připravit se například na možné komplikace s financováním studia při případném překročení standardní délky studia o více jak jeden rok. Z tohoto důvodu musí mít vysoké školy možnost opravovat chybně zadaná data o studentech. Nejedná se tedy o klasický databázový systém sloužící pro sběr informací, což má za následek mimo jiné to, že je třeba při tvorbě agregovaných datových výstupů pokaždé zpracovávat celou databázi SIMSu za celou dobu její použitelné platnosti (tj. od 1. 1. 2001) vždy podle jejího aktuálního stavu. Standardně se jedná o stav SIMSu k 20. lednu, kdy se zpracovávají data do 31. prosince předcházejícího roku.

Počty studentů lze rozdělit do tří základních vykazovacích skupin:
a) stav – počty studentů
b) vstup – nově zapsaní, poprvé zapsaní
c) výstup – počty absolventů, popřípadě počty neúspěšných

Základní statistické přehledy výkonových ukazatelů vysokých škol najdete v prohlížeči vykonyVS1.aspx