LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

bilanční přehledy

Bilanční přehledy by měly poskytnout obraz o vstupech a výstupech studentů do studií na VŠ a jejich poměrech. Tyto pohledy je třeba chápat jako pohledy na vysokou školu a ne na studenty samotné. Určitým způsobem by se touto cestou dalo přiblížit ke zjištění „propadu“ studentů na VŠ. V žádném případě se však nejedná o neúspěšnost studentů ve studiu. Dokonce ani nejde přímo uvažovat o efektivitě vysoké školy v naplňování primárního cíle snažení, tedy dosaření absolvování v dané množině studijních programů. Tyto pohledy totiž nemohou zachytit přechody studentů mezi jednotlivými studii.