LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Absolvent

Sleduje se počet absolventů ve sledovaných množinách studií bez ohledu na to, o kolikáté absolvování se jedná.

První absolvování

Obdobně jako u vstupů se sledují i první absolvování studentů. Protože však počet absolvování u jednoho studenta je nižší, než počet zápisů, tak se prezentují pouze první absolvování, která svým pojetím odpovídají prvním zápisům DO. Jde tedy o první absolvování ve sledované množině studií. Nesledují se tedy čistě první absolvování, která tak jsou zaznamenána pouze v celkových počtech.