LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Stav – počty studentů

I když se standardní doba studia v daném studijním programu vyjadřuje v akademických rocích, tak vlastní organizace studia nemusí být vázána na akademický rok. Student se může do studia zapsat kdykoliv během roku. Začátek akademického roku není stanovován jednotně, stanovuje je rektor. Z těchto důvodů nejsou počty studentů vykazovány za akademický rok, ale používá se kalendářní rok. Protože se student může zapsat do studia kterýkoliv den v roce, používá se pro standardní výstupy konec sledovaného období, kterým je v tomto případě konec kalendářního roku, tedy 31. prosince. V tento den je počet studentů na vysokých školách více méně stabilizovaný. Již jsou ukončeny podzimní zápisy do studia, taktéž absolvování studia a v případě zápisu jednoho studenta do více studií si tito studenti snad již rozmysleli svá nadbytečná studia.

Do počtů studentů jsou zahrnováni ti studenti, kteří mají alesponň jedno studium ze sledované množiny studií aktivní, tedy nemají přerušena všecha svá studia ve sledované množině studií.

Do přerušených studií jsou započítávána pouze již zahájená studia, tedy ta, která nebyla přerušena v den zápisu do studia, ale byla přerušena až později.