LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Vstup – zapsaní

Při vstupu se zaznamenává první či nový výskyt studenta ve sledované množině studií. Studium je definováno studovanou vysokou školou nebo její fakultou, studovaným studijním programem a datem zápisu do studia. Student se může zapsat do stejného studijního programu na téže vysoké škole či fakultě opakovaně a může tyto studia studovat souběžně. Pro jejich odlišení slouží právě datum zápisu, které nesmí být shodné. Pokud se student zapíše do obou studií v témže studijním programu současně v jeden den, je mu zápis do jednoho z těchto studií administrativně posunut o jeden den. Může se stát, že student se zapíše do studia a rovnou toto studium přeruší. V tomto případě se jako zahájení tohoto studia bere až datum, kdy student toto přerušení ukončí a zahájí studium. Podle zákona student okamžikem přerušení přestává být studentem, a stává se jím až v okamžiku ukončení tohoto přerušení a zahájením pokračování ve studiu. Návrat z přerušení není z pohledu studenta tedy zahájením nového studia a nepočítá se jako nový vstup. Ale z pohledu instituce provozující toto studium bývá tento návrat z přerušení zahrnován do přírůstku.

Za zahájení studia se bere okamžik, kdy se student zapsal do aktivního studia. Jsou případy, kdy se student zapíše do stida a toto studium okamžitě přeruší. Pak je za zahájení studia brán až den, kdy je toto přerušení studia ukončeno a student v tomto studiu pokračuje dále. Pokud ukončí toto studium ukončením studia jako takového, pak toto studium není počítáno mezi zahájená. Je tedy třeba rozlišovat zápis do studia a zahájení studia.