LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Výstup

Za absolvování se počítá úspěšné ukončení vysokoškolského studia a získání akademického titulu. Pokud student ukončí své studium jiným způsobem, nemusí se jednat o neúspěšné ukončení studia z pohledu studenta. Student mohl pokračovat ve studiu v jiném studijním programu, přičemž si své dosavadní studijní výsledky mohl přenést do nového studia, ať už formou uznaných kreditů, nebo jen formou uplatnění získaných znalostí a studijních dovedností. Některé vysoké školy řeší formou změny studia i pouhé změny atributů studia, například studijního oboru nebo formy studia. Student tedy pokračuje v novém studiu v témže studijním programu, který neúspěšně ukončil.