LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Nově zapsaní

Nově zapsaní jsou ti studenti, kteří ke konci minulého sledovaného období (standardně kalendářního roku) nebyli v množině sledovaných studií a v průběhu sledovaného období zahájili nové studium. Je důležité si uvědomit, jak je studium definováno a tedy jak jsou tvořeny sledované množiny studií. Jedná se vždy o pohled na konkrétní množinu danou skupinou vysokých škol, konkrétní vysokou školou či fakultou a typem studijního programu či skupinou typů studijních programů. Protože student se může nově objevit ve více sledovaných množinách studií, nelze počty nově zapsaných jednoduše sčítat. Pokud student v průběhu sledovaného období ukončí studium a v témže sledovaném období zahájí nové studium v té samé sledované množině, není považován za nově zapsaného studenta.