LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Neúspěšné ukončení

Student může ukončit studium bez absolvování, tedy neúspěšně. Nelze však hodnotit, zda jde o celkový neúspěch ať už v rámci sledovaného studia, nebo ve vysokoškolském vzdělávání vůbec. Na rozdíl od absolvování, kdy se student stává úspěšným prvním absolvováním, tak v případě hodnocení neúspěchu se student stává neúspěšným až v okamžiku posledního neúspěšného ukončení. Pro zhodnocení celkového neúspěchu studenta je tedy nutno počkat až do jeho definitivního ukončení studijních aktivit. Vzhledem k tomu, že možnosti studia na vysokých školách nejsou nijak omezeny, to znamená vyčkávat až do jeho úmrtí. V praxi ale postačí dostatečně dlouhá časová řada, která je dána zhruba dvojnásobkem standardní doby studijního programu. Pozor, v případě sledování studií v bakalářských studijních programech a v nenavazujících magisterských studijních programech je nutno brát zřetel na možnost pokračování ve studiu v jiném typu studijního programu. Nejčastěji se jedná o neúspěšné ukončení studií v nenavazujících magisterských studijních programech s následným absolvováním v bakalářském studijním programu. Opačný přechod je méně častý.