LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Poprvé zapsaní V

V přehledech poprvé zapsaných V se sleduje první zahájení studia na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice vůbec. Jedná se tedy o sledování zahájení vysokoškolských studií daného studenta. Zdá se, že jeden student by měl mít během svých studií na vysoké škole právě jedno studium, které bude to první. Vyskytují se ale případy, kdy se jeden student zapíše v jeden den do dvou studií z různých sledovaných množin studií. Pak nelze rozhodnout, které studium bylo to první, a za první jsou považována obě. Toto je dáno nejčastěji způsobem zpracování administračních dat, kdy jsou data studentů za určité období zaznamenána do matriky studentů v jeden den a místo data zápisu do studia je zaznamenáno datum zápisu do matriky studentů. Takže ani v tomto případě nelze počty poprvé zapsaných V jednoduše sčítat.