LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Poprvé zapsaní DO

V přehledech poprvé zapsaných DO se sleduje první zahájení studia v dané množině studií. Na úrovni celkového počtu studentů je tedy počet poprvé zapsaných DO stejný, jako počet poprvé zapsaných V. V jednotlivých kategoriích je ale logicky počet poprvé zapsaných DO větší nebo roven počtu poprvé zapsaných V. Mimo jiné se tak dá vysledovat počet poprvé zapsaných do navazujícího studia.