LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Úvodem

Tyto stránky si kladou za cíl shrnout všechny dosavadní poznatky týkající se metodiky tvorby statistických výstupů. Byli bychom rádi, kdyby otevřely debatu nad některými problémy a pomohly odpovědět na otázky, které jsme si kladli již dříve.

Prosíme vás tedy o přečtení a doplnění zde prezentovaných myšlenek.

Jan Hraba