LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Forma studia

Forma studia může být prezenční, distanční či kombinovaná. V datových výstupech se distanční a kombinovaná forma uvádí ve společné kategorii „ostatní formy studia“. Forma studia není pro vlastní studium určující a může se v průběhu studia měnit. Zjišťování formy studia má tedy smysl pouze u počtů studentů a to ve vztahu k instituci provozující studium. V ostatních případech, tedy u počtu vstupujících do studia a počtu absolventů, nemá sledování formy studia praktický význam.

Při sledování úspěšnosti studia v doktorských studijních programech bylo zjištěno, že podezřele málo absolventů tohoto typu studijního programu absolvuje v prezenční formě studia. Po detailním zpracování dat, kdy byly mezi absolventy do prezenčního studia zahrnuti všichni, kteří během studií v tomto typu studijního programu studovali více jak dva a půl roku v prezenční formě, se situace naprosto obrátila. Drtivá většina absolventů tohoto typu studijního programu byla zařazena do kategorie prezenčního studia.