LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Adresa studenta

V případě, že adresa studenta je na území České republiky, je údaj o adrese povinný a to na úrovni okresu. Občané se zemí EU nemají za povinnost hlásit dlouhodobý pobyt v ČR. Cizinci třetích zemí, také ne, pokud je na ně pohlíženo jako na občany EU. Důsledkem je, že téměř 90% studentů ze zahraničí má uvedenu zahraniční adresu a to i přes to, že dlouhodobě pobývají na území ČR. Proto se údaje týkající se adresy studenta zpracovávají pouze u občanů ČR.

Ve sdruženém informačním systému matrik studentů SIMS se pravděpodobně uchovává pouze poslední známá adresa studenta, i když zadání bylo jiné. Není však výjimkou, že student v průběhu svých studií mění adresu trvalého pobytu. Typickým příkladem je situace, kdy student studuje v navazujícím studijním programu na jiné vysoké škole, než vystudoval předchozí studijní program, na který navazuje. To sebou přináší problémy při zpracování dat pro statistické účely. Toto zpracování se provádí mimo vlastní systém SIMS. Pro zachování původní informace o adrese studenta by tedy bylo nutno zpracovávat všechny obrazy databáze SIMSu. Standardní sběry dat sice probíhají pouze čtyřikrát do roka, jenže vysoké školy mohou kdykoliv posílat opravy dat. Vzhledem k tomuto a také vzhledem k náročnosti nutné anonymizace dat před zpracováním se zpracovává vždy jeden obraz za každý kalendářní rok.

Je nutné si uvědomit, že adresa studenta představuje informaci o jeho trvalém pobytu v době studia. U absolventů se tedy jedná o informaci o adrese trvalého pobytu v okamžiku absolvování. Tuto informaci nelze vztahovat na dobu následující po absolvování. Nevím o žádné studii, která by se věnovala problému změny adresy po ukončení studia na vysoké škole, ale z logiky věci lze předpokládat, že tyto změny nebudou nezanedbatelné, ať už by se jednalo o návrat po ukončení studia, nebo o uplatnění v místě studia a s ním spojeným přestěhováním.