LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Státní občanství, země předchozího vzdělání, země původu a národnost

Student může mít více státních občanství. V datových výstupech je třeba respektovat všechna jeho vykázaná státní občanství a to i v případě, že jedno z vykazovaných občanství je státní občanství České republiky. Student cizího státního občanství, který má zároveň státní občanství České republiky, může studovat jedno ze svých studií pod cizím státním občanstvím v rámci mezinárodní dohody. Dále některé agregace se provádějí za určité období a k získání dalšího občanství mohlo dojít až v průběhu sledovaného období.

I když se zde píše o sledování státního občanství, tedy o státě, jehož občanstvím se student vykazuje, v některých případech se nejedná o státy, ale o území. Příčinou tohoto problému je nerozlišování mezi pojmy stát a území, následkem čehož jsou některá závislá území vykazována jako státy. Typickým příkladem jsou studenti z Hongkongu, kteří by správně měli být vykazováni jako občané Čínské lidové republiky. Ostatně plný název Hongkongu je Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong. Není výjimkou, když některý student spadá podle územního členění do jiného světadílu, než podle správního členění. Zde jsou příkladem zámořská území některých evropských států.
Dalším příkladem může být vykazování zcela nesmyslného občanství. v roce 2015 studoval na Vysoké škole podnikání a práva, a.s. student vykazující se státním občanstvím Bouvetova ostrova. Tento ostrov, který je závislým územím Norska, je nejen zcela neobydleným, ale dokonce přístup na něj je možný pouze s povolením Norského polárního institutu a současně i s povolením Antarktického národního programu Jihoafrické republiky.  Tímto státním občanstvím se dotčený student vykázal na začátku studia, a až v průběhu studia  se přihlásil k státnímu občanství Bulharské republiky, ke kterému se hlásil i v předchozích dvou studiích na jiných vysokých školách.

Také se sleduje země předchozího vzdělání. Sběr těchto dat probíhá krátce a zatím není dostatečně spolehlivý.

Země původu se nesleduje, národnost se sledovat nesmí.