LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Financování studia

V případě veřejných vysokých škol je studium financováno ze státního rozpočtu. Výjimkou jsou studia probíhající v cizím jazyce. Studentům v těchto studijních programech vysoká škola stanovuje poplatek za studium, který je určen na financování tohoto studia. Výše tohoto poplatku není nijak omezena, vysoká škola jej tedy může stanovit v nulové výši. (§58, odstavec 5 zákona č.111/1998Sb). Studenti těchto studijních programů jsou označováni jako samoplátci.

Ostatní poplatky spojené se studiem, jako například poplatek za překročení standardní délky studia o jeden rok či za studium absolventa bakalářského či magisterského studijního programu v dalším bakalářském či magisterském studijním programu neslouží pro financování studia, ale jsou příjmem stipendijního fondu veřejné vysoké školy. Ostatně maximální výše poplatku za další studium je tak nízká, že jeho výši mnohé vysoké školy stanovují na 0,-Kč.