LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Převod studijních programů na ISCED

Kódy studijních programů a studijních oborů byly postaveny na základěrezortní oborové klasifikace KKOV. Protože mezi rezortní oborovou klasifikací KKOV a mezinárodní oborovou klasifikací ISCED, která je zároveň národní oborovou klasifikací pro ČR, neexistuje žádná vazba, bylo třeba přiřadit kódy oborového členění ISCED studijním programům jednotlivě. Největší překážkou byl naprostý nedostatek informací o jednotlivých studijních programech a jejich studijních oborech. K dispozici byly pouze jejich názvy. Základní okódování tedy bylo provedeno až na nejnižší úrovni, to jest na úrovni studijního oboru v určitém studijním programu provozovaném na určité vysoké škole či fakultě. Tato úroveň je však příliš nízka, neboť studium je definováno studijním programem, studijní obor se může v průběhu studia měnit, a s ním se může měnit i kód ISCED, popřípadě studijní program může obsahovat více studijních oborů s různými kódy ISCED. Kódy ISCED přidělené studijním oborům byly převedeny na úroveň studijních programů, kteých byly tyto studijní obory součástí.
Pokud studijní program obsahoval studijní obory s různými kódy ISCED, byl studijnímu programu přidělen ten kód ISCED, Který náležel k studijním programům uvedeným u nejvyššího počtu studentů za posledních 19 let.
Přiřazení kódů ISCED jednotlivým studijním oborům nebylo provedeno najednou, ale probíhalo postupně asi tak posledních 15 let. Podílelo se na něm postupně více lidí, takže výsledek není ovlivněn pouze nedostatkem informací, ale i nejednotností přístupu k vlastnímu přiřazování kódů ISCED.
Většina kódů ISCED byla studijním oborům přiřazena ještě podle předchozího členění ISCED 97. Převedení do ISCED-F 2013 bylo provedeno již na základě přidělených kódů ISCED 97.
Základem pro toto okódování byla množina studijních programů a jejich studijních oborů, které byly využity pro vzdělávání vedoucí k získání vysokoškolského vzdělání. Studijní programy, které byly použity pouze pro studijní pobyty, byly okódovány sami o sobě bez informace o studijním oboru. Totéž se týká i studijních programů, pro které bylo organizováno přijímací řízení, ale studium v těchto studijních programech nebylo zahájeno. Proto některé studijní programy uvedené v převodníku na adrese prevodSP.aspx neobsahují žádné studijní obory.
Základní informace o klasifikaci oborů vzdělání CZ-ISCED-F 2013 najdete na stránkách ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace-oboru-vzdelani-cz-isced-f-2013. Vzhledávač jednotlivých obor; ISCED najdete na adrese oboryISCED.aspx.