LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Rezortní identifikátor RID

Aby bylo možno identifikovat vysokou školu či její součást, je každé vysoké škole přidělen rezortní identifikátor RID. Tento identifikátor se v současné době skládá z pěti znaků, přičemž na poslední páté pozici je vždy nula. Identifikátor vysoké školy jako takové končí trojčíslím 000. U veřejných vysokých škol je na první pozici RID číslice 1 až 5, u soukromých vysokých škol pak číslice 6 nebo 7. Státní vysoké školy mají pro první pozici RID vyhrazenu číslici 9. Veřejné vysoké školy univerzitního typu se mohou dělit na jednotlivé fakulty. Pro fakulty jsou na třetí pozici identifikátoru vyhrazeny číslice 1 až 5. Pro studenty, které nejsou zařazeni na žádnou z fakult, což platí i pro vysoké školy, které se nečlení na fakulty, se vytváří fiktivní pracoviště, jehož rezortní identifikátor končí trojčíslím 900. Pro studenty, kteří nejsou zařazeni pod žádnou z fakult, nelze použít identifikátor vysoké školy jako takové. Ten je vyhrazen pro počty za celou vysokou školu. V současné době sice mohou být tyto počty shodné s fiktivním pracovištěm, ale není vyloučeno, že v budoucnu tomu nemůže být jinak. Ostatní součásti vysoké školy, které nemohou nevykazovat studenty a absolventy, mají na třetí pozici některou z číslic 6 až 8 .

Právnická osoba může získat oprávnění působit jako vysoká škola. Vysoká škola se tak stává jednou z činností této právnické osoby. Oprávnění působit jako vysoká škola je ze zákona až na výjimky nepřevoditelné. Při jakékoliv organizační změně dotýkající se změny právnické osoby musí tedy nástupnická právnická osoba požádat o nový souhlas působit jako vysoká škola. Bohužel se změnou identifikačního čísla právnické osoby provozující vysokou školou dojde i ke změně rezortního identifikátoru. Ztrácí se tak časová kontinuita vysoké školy, neboť vazba mezi starým a novým rezortním identifikátorem chybí. Navíc v současném systému přidělování rezortních identifikátorů zbývá asi tak pět volných identifikátorů pro soukromé vysoké školy. V brzké době bude tedy zapotřebí přepracovat celý systém rezortních identifikátorů, aby pobral veškeré možné změny zejména v oblasti soukromých vysokých škol.