LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Místo studia

Vlastní místo provozování vzdělávací činnosti nemusí být vázáno na sídlo instituce, která tuto činnost provádí. Mnohdy je těchto míst více, z nichž ani jedno nemusí být v místě sídla vysoké školy či fakulty. Místo výuky se sleduje v podrobnosti až na úroveň obce. Místo vzdělávání na vysoké škole akreditované úřady ČR může být i v zahraničí. do konce roku 2016 provozovaly vzdělávací činnost v zahraničí pouze dvě vysoké školy (Univerzita Karlova a Ostravská univerzita). Ostravská univerzita provozovala některá z těchto studií v zahraničí až do jara 2016 Ve Švýcarsku. U ostatních studií provozovaných v zahraničí se pravděpodobně vysokým školám nepodařilo zjistit v jakém státě toto studium provozují, neboť stát, ve kterém tato studia probíhala, nebyl specifikován.