LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Převod studijních programů na ISCED

Dosud provozované nebo vykázané studijní programy byly převedeny na obory ISCED podle jejich studijních oborů a počtů studentů vykázaných s těmito studijními obory za posledních devatenáct let.

vysoká škola:

fakulta:

program:

studijní programnázev studijního programuISCED
B5341Ošetřovatelství 0913
B5345Specializace ve zdravotnictví 0988
B5349Porodní asistence 0913
M5103Všeobecné lékařství 0912
M5104Stomatologie 0911
M5111Zubní lékařství 0911
N5341Ošetřovatelství 0114
N5345Specializace ve zdravotnictví 0988
P1406Biochemie 0512
P1412Biochemie a patobiochemie 0512
P1501Biologie 0511
P1504Genetika 0512
P1510Mikrobiologie 0511
P1511Fyziologie a imunologie 0511
P1512Antropologie 0511
P1513Biofyzika 0588
P1515Molekulární a buněčná biologie 0511
P1516Biologie a patologie buňky 0511
P1517Imunologie 0511
P1519Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 0511
P1520Vývojová biologie 0511
P1522Parazitologie 0511
P1529Vývojová a buněčná biologie 0511
P1804Biomedicínská informatika 0613
P3916Biomedicínské inženýrství - bionika 0714
P3918Aplikované vědy a informatika 0688
P5103Všeobecné lékařství 0912
P5105Experimentální chirurgie 0912
P5106Fyziologie a patofyziologie člověka 0912
P5107Gerontologie 0912
P5108Neurovědy 0912
P5109Preventivní medicína 0912
P5110Lékařská biofyzika 0912
P5122Lékařská mikrobiologie 0912
P5131Lékařská etika 0912
P5132Dějiny lékařství 0912
P5150Zobrazovací metody v lékařství 0912
P5183Bioetika 0912
P5206Farmacie 0512
P5208Farmakologie a toxikologie 0916
P5345Specializace ve zdravotnictví 0988
P7701Psychologie 0313