LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Instituce poskytující vysokoškolské vzdělání

Do vzdělávací soustavy jsou zahrnuty pouze vysoké školy zřízené zákonem České republiky nebo mající státní souhlas vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Nejsou tedy zahrnuty vysoké školy zřízené obdobným způsobem v zahraničí a působící na území České republiky.

Podle zřizovatele se vysoké školy rozdělují na veřejné, soukromé a státní.

Veřejné vysoké školy jsou zřizovány zákonem a spadají do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Soukromé vysoké školy mohou být zřizovány právnickou osobou mající sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo zřizovány či zakládány podle práva některého členského státu Evropské unie. Podmínkou ovšem je získání státního souhlasu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Státní vysoké školy jsou také zřizovány zákonem, ale spadají do gesce Ministerstva obrany České republiky (Univerzita obrany), respektive Ministerstva vnitra České republiky (Policejní akademie).

Vzhledem k povaze sbíraných dat lze tato zpracovávat pouze za veřejné a soukromé vysoké školy a nelze je doplňovat údaji týkajícími se státních vysokých škol. Na ty je potřeba pohlížet separátně.