LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Profil studijního programu

Profil studijního programu neříká nic konkrétního o obsahu či zaměření studijního programu, ale pouze stanovuje, zda se jedná o profesně zaměřený studijní program nebo o akademicky zaměřený studijní program. Profil studijního programu je určen pouze u studijních programů akreditovaných po roce 2016.