LOGO

Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022

Typy studijních programů

Základní typy studijního programu jsou bakalářský, magisterský a doktorský, přičemž tyto typy zároveň určují i stupeň vzdělání, které je možné dosáhnout absolvováním takového studijního programu. Magisterský studijní program se dále dělí na magisterský studijní program a navazující magisterský studijní program. Pro přijetí do magisterského studijního programu je stejně jako u bakalářského studijního programu nutnou podmínkou dosažení úplného středního vzdělání. Proto bývají tyto dva typy uváděny dohromady, jako vstupní studijní program. Pouze do těchto studijních programů se mohou hlásit uchazeči, kteří ještě nezískali vysokoškolské vzdělání. U přijetí do studia v navazujícím magisterském studijním programu je nutnou podmínkou absolvování alespoň bakalářského studijního programu. Magisterský studijní program a navazující magisterský studijní program také bývají uváděny dohromady, neboť absolvování v těchto studijních programů poskytuje stejný stupeň vzdělání. Poslední skupinou studijních programů, které bývají uváděny dohromady, je skupina bakalářských studijních programů, magisterských studijních programů a navazujících magisterských studijních programů. Toto spojení vychází z klasifikace ISCED97, která obsahovala stupeň 5A, kam spadají právě tyto typy studijních programů.